Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Δημοσίευση προσφοράς ΣΧΟΙΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 99,70%

ΣΧΟΙΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 99,70%

Η Mercato Metalli αγοράζει και πουλά ΚΟΡΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 99,70%.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σε εμάς. Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Ιστορικά αποσπάσματα

ΣΧΟΙΝΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 99,70%
€/τόνο
1.800,00
0%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.800,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 1.800,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 1.800,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 1.750,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 1.700,00
Αύξηση Οκτώβριος 31 2023
€ 1.750,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.750,00
Αύξηση 15 Φεβρουάριο 2024
€ 1.800,00
15 Φεβρουάριο 2024
€ 1.800,00
Μαρτίου 05 2024
€ 1.800,00
Αύξηση Μαρτίου 27 2024
€ 1.850,00
Αύξηση Απρίλιος 10 2024
€ 1.900,00
Αύξηση Απρίλιος 16 2024
€ 2.000,00
Αύξηση Απρίλιος 19 2024
€ 2.100,00

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ