Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Δημοσίευση προσφοράς ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ Ή ΜΑΚΡΥ

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ Ή ΜΑΚΡΥ

Η Mercato Metalli αγοράζει και πουλά ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΣ Ή ΜΑΚΡΥ.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σε εμάς. Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Ιστορικά αποσπάσματα

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ Ή ΜΑΚΡΥ
€/τόνο
1.320,00
0%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.320,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 1.320,00
Μείωση Οκτώβριος 10 2023
€ 1.300,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 1.270,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 1.270,00
Αύξηση Οκτώβριος 31 2023
€ 1.320,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.320,00
Μείωση Δεκέμβριος 05 2023
€ 1.270,00
Αύξηση Ιανουάριος 29 2024
€ 1.320,00
Αύξηση 15 Φεβρουάριο 2024
€ 1.370,00
Μαρτίου 05 2024
€ 1.370,00
Αύξηση Μαρτίου 20 2024
€ 1.400,00
Αύξηση Μαρτίου 27 2024
€ 1.450,00
Αύξηση Απρίλιος 10 2024
€ 1.500,00

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ