Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Δημοσίευση προσφοράς ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΘΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΜΜΕΝΟ

Η Mercato Metalli αγοράζει και πουλά ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σε εμάς. Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Ιστορικά αποσπάσματα

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΘΑΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΑΜΜΕΝΟ
€/τόνο
1.600,00
0%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.600,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 1.600,00
Μείωση Οκτώβριος 10 2023
€ 1.550,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 1.500,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 1.500,00
Αύξηση Οκτώβριος 31 2023
€ 1.550,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.550,00
Μείωση Δεκέμβριος 05 2023
€ 1.500,00
Αύξηση Ιανουάριος 29 2024
€ 1.550,00
Αύξηση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 1.600,00
Αύξηση Μαρτίου 09 2024
€ 1.650,00
Αύξηση Μαρτίου 27 2024
€ 1.680,00
Αύξηση Απρίλιος 10 2024
€ 1.730,00
Αύξηση Απρίλιος 16 2024
€ 1.800,00

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ