Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Δημοσίευση προσφοράς ΤΟΡΝΙΣΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ERGAL ΑΝΕΚΤΗ 5%

ΕΡΓΑΛ ΤΟΡΝΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΕΚΤΟ 5%

Η Mercato Metalli αγοράζει και πουλάει 5% ΑΝΕΚΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΟΡΝΗΣ ERGAL.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σε εμάς. Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Ιστορικά αποσπάσματα

ΕΡΓΑΛ ΤΟΡΝΗΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΕΚΤΟ 5%
€/τόνο
1.000,00
0%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.000,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 1.000,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 1.000,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 950,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 950,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 950,00
Αύξηση 22 Νοέμβριο 2023
€ 1.000,00
Αύξηση Δεκέμβριος 05 2023
€ 1.050,00
Αύξηση Δεκέμβριος 12 2023
€ 1.100,00
Αύξηση Ιανουάριος 29 2024
€ 1.150,00
Αύξηση 15 Φεβρουάριο 2024
€ 1.180,00
Αύξηση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 1.200,00
Αύξηση Μαρτίου 27 2024
€ 1.250,00

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ