Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Δημοσίευση προσφοράς BRALL BRONZE / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΟΡΝΙΣΜΟΥ – ΜΜ 70%

BRALL BRONZE / ΤΟΡΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – CU 70%

Η Metal Market αγοράζει και πουλά BRALL BRONZE / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΟΡΝΕΥΣΗ – ΜΜ 70%.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σε εμάς. Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Ιστορικά αποσπάσματα

BRALL BRONZE / ΤΟΡΝΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – CU 70%
€/τόνο
4.150,00
0%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 4.150,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 4.150,00
Αύξηση Οκτώβριος 10 2023
€ 4.200,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 4.150,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 4.100,00
Αύξηση Οκτώβριος 31 2023
€ 4.150,00
Αύξηση 22 Νοέμβριο 2023
€ 4.200,00
Αύξηση Δεκέμβριος 05 2023
€ 4.250,00
Μείωση Ιανουάριος 19 2024
€ 4.200,00
Αύξηση Ιανουάριος 29 2024
€ 4.250,00
Μείωση 06 Φεβρουάριο 2024
€ 4.200,00
Αύξηση Μαρτίου 09 2024
€ 4.250,00
Αύξηση Μαρτίου 20 2024
€ 4.300,00
Αύξηση Απρίλιος 02 2024
€ 4.350,00
Αύξηση Απρίλιος 10 2024
€ 4.400,00

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ