Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Έκδοση ΚΟΙΝΟΥ ΜΠΡΟΥΝΖΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΡΕΙΧΑΛΙΚΟ παράθεμα

ΚΟΙΝΟΣ ΜΠΡΟΥΝΖΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

Η Mercato Metalli αγοράζει και πουλά ΚΟΙΝΟ ΜΠΡΟΝΖΕ ΧΩΡΙΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σε εμάς. Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Ιστορικά αποσπάσματα

ΚΟΙΝΟΣ ΜΠΡΟΥΝΖΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ
€/τόνο
5.800,00
0%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 5.800,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 5.800,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 5.800,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 5.700,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 5.600,00
Αύξηση Οκτώβριος 31 2023
€ 5.750,00
Αύξηση 22 Νοέμβριο 2023
€ 5.800,00
Αύξηση Δεκέμβριος 05 2023
€ 5.850,00
Μείωση Ιανουάριος 19 2024
€ 5.800,00
Αύξηση Ιανουάριος 29 2024
€ 5.900,00
Μείωση 06 Φεβρουάριο 2024
€ 5.800,00
Αύξηση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 5.900,00
Αύξηση Μαρτίου 09 2024
€ 6.000,00
Αύξηση Μαρτίου 20 2024
€ 6.100,00
Αύξηση Απρίλιος 02 2024
€ 6.150,00
Αύξηση Απρίλιος 10 2024
€ 6.200,00

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ