Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Δημοσίευση προσφοράς BRONZE TURNING

ΧΑΛΚΙΝΟ ΤΟΡΝΕΙΣ

Η Metal Market αγοράζει και πουλά το TURNING BRONZE.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σε εμάς. Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Ιστορικά αποσπάσματα

ΧΑΛΚΙΝΟ ΤΟΡΝΕΙΣ
€/τόνο
5.700,00
0%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 5.700,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 5.700,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 5.700,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 5.600,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 5.500,00
Αύξηση Οκτώβριος 31 2023
€ 5.650,00
Αύξηση 22 Νοέμβριο 2023
€ 5.700,00
Αύξηση Δεκέμβριος 05 2023
€ 5.750,00
Μείωση Ιανουάριος 19 2024
€ 5.700,00
Αύξηση Ιανουάριος 29 2024
€ 5.800,00
Μείωση 06 Φεβρουάριο 2024
€ 5.700,00
Αύξηση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 5.800,00
Αύξηση Μαρτίου 09 2024
€ 5.900,00
Αύξηση Μαρτίου 20 2024
€ 6.000,00
Αύξηση Απρίλιος 02 2024
€ 6.050,00
Αύξηση Απρίλιος 10 2024
€ 6.100,00

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ