Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Δημοσίευση προσφοράς ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΤΕΛΕΦΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 50%

ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΤΕΛΕΦΩΤΙΚΟΥ 50% ΑΠΟΔΟΣΗ

Η Mercato Metalli αγοράζει και πουλά ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 50%.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σε εμάς. Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Ιστορικά αποσπάσματα

ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΤΕΛΕΦΩΤΙΚΟΥ 50% ΑΠΟΔΟΣΗ
€/τόνο
3.000,00
3%

Ιστορικό προσφορών

28 Σεπτέμβριο 2023
€ 3.000,00
Μείωση Οκτώβριος 05 2023
€ 2.900,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 2.900,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 2.900,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 2.800,00
Αύξηση Οκτώβριος 31 2023
€ 2.900,00
Αύξηση 22 Νοέμβριο 2023
€ 2.950,00
Αύξηση Δεκέμβριος 05 2023
€ 3.000,00
Αύξηση Ιανουάριος 30 2024
€ 3.050,00
Αύξηση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 3.100,00
Αύξηση Μαρτίου 09 2024
€ 3.150,00
Αύξηση Μαρτίου 14 2024
€ 3.250,00
Αύξηση Μαρτίου 20 2024
€ 3.300,00
Αύξηση Απρίλιος 02 2024
€ 3.350,00
Αύξηση Απρίλιος 10 2024
€ 3.400,00

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ