Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Δημοσίευση προσφοράς IRON ROUGHING

ΑΓΡΥΨΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

Η Mercato Metalli αγοράζει και πουλά ΣΙΔΗΡΟ ΑΔΥΝΑΤΟ.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σε εμάς. Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Ιστορικά αποσπάσματα

ΑΓΡΥΨΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
€/τόνο
285,00
0%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 285,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 285,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 285,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 275,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 275,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 275,00
Αύξηση 22 Νοέμβριο 2023
€ 290,00
Αύξηση Δεκέμβριος 05 2023
€ 310,00
Αύξηση Δεκέμβριος 12 2023
€ 320,00
Αύξηση Ιανουάριος 19 2024
€ 345,00
Μείωση Μαρτίου 05 2024
€ 335,00
Μείωση Μαρτίου 09 2024
€ 325,00

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ