Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Δημοσίευση προσφοράς COPPER 1st MILLBERRY

ΧΑΛΚΙΝΗ 1η ΜΙΛΜΟΥΡΙ

Η Metals Market αγοράζει και πουλά COPPER 1st MILLBERRY.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σε εμάς. Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Ιστορικά αποσπάσματα

ΧΑΛΚΙΝΗ 1η ΜΙΛΜΟΥΡΙ
€/τόνο
7.150,00
3%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 7.150,00
Μείωση Οκτώβριος 05 2023
€ 6.900,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 6.900,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 6.900,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 6.800,00
Αύξηση Οκτώβριος 31 2023
€ 6.950,00
Αύξηση 22 Νοέμβριο 2023
€ 7.000,00
Αύξηση Δεκέμβριος 05 2023
€ 7.050,00
Μείωση Ιανουάριος 10 2024
€ 7.000,00
Αύξηση Ιανουάριος 30 2024
€ 7.150,00
Μείωση 06 Φεβρουάριο 2024
€ 7.050,00
Αύξηση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 7.150,00
Αύξηση Μαρτίου 09 2024
€ 7.250,00
Αύξηση Μαρτίου 14 2024
€ 7.450,00
Αύξηση Μαρτίου 20 2024
€ 7.550,00
Μείωση Μαρτίου 27 2024
€ 7.450,00
Αύξηση Απρίλιος 02 2024
€ 7.600,00
Αύξηση Απρίλιος 10 2024
€ 7.900,00

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ