Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Δημοσίευση προσφοράς ΤΙΝΝΕ ΧΑΛΚΟΥ

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ

Η Mercato Metalli αγοράζει και πουλά ΚΑΣΚΕΥΩΜΕΝΟ ΧΑΛΚΟ.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σε εμάς. Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Ιστορικά αποσπάσματα

ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ
€/τόνο
6.900,00
2%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 6.900,00
Μείωση Οκτώβριος 05 2023
€ 6.700,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 6.700,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 6.700,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 6.600,00
Αύξηση Οκτώβριος 31 2023
€ 6.650,00
Αύξηση 22 Νοέμβριο 2023
€ 6.700,00
Αύξηση Δεκέμβριος 05 2023
€ 6.750,00
Μείωση Ιανουάριος 10 2024
€ 6.700,00
Αύξηση Ιανουάριος 30 2024
€ 6.850,00
Μείωση 06 Φεβρουάριο 2024
€ 6.750,00
Αύξηση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 6.850,00
Αύξηση Μαρτίου 09 2024
€ 6.950,00
Αύξηση Μαρτίου 14 2024
€ 7.150,00
Αύξηση Μαρτίου 20 2024
€ 7.250,00
Μείωση Μαρτίου 27 2024
€ 7.150,00
Αύξηση Απρίλιος 02 2024
€ 7.300,00
Αύξηση Απρίλιος 10 2024
€ 7.500,00
Αύξηση Απρίλιος 16 2024
€ 7.750,00

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ