I - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
1. Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies και των επαφών με αναφορά στην επεξεργασία των δεδομένων χρήστη του mercatometalli.com.
2. Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν και για τους σκοπούς του άρθ. 13 του Νομοθετικού Διατάγματος. n. 196/2003, Κώδικας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και για τους σκοπούς του άρθ. 13 του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 2016/679, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για όσους αλληλεπιδρούν με το mercatometalli.com και μπορούν να απευθυνθούν στη διεύθυνση που αντιστοιχεί στην αρχική σελίδα: mercatometalli.com
3. Οι πληροφορίες είναι πραγματικές μόνο για το mercatometalli.com και τους υποτομείς του, αλλά όχι για άλλους ιστότοπους που μπορεί να συμβουλευτεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων που περιέχονται σε αυτούς.
4. Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους, το χρόνο και τη φύση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων στους χρήστες κατά τη σύνδεση στις ιστοσελίδες του mercatometalli.com, ανεξάρτητα από τον σκοπό της ίδιας της σύνδεσης, σύμφωνα με στην ιταλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
5. Οι πληροφορίες ενδέχεται να υποστούν αλλαγές λόγω της εισαγωγής νέων κανόνων σχετικά με αυτό, επομένως, ο χρήστης καλείται να ελέγχει περιοδικά αυτήν τη σελίδα.
6. Εάν ο χρήστης είναι κάτω των δεκαέξι ετών, σύμφωνα με το άρθ. 8, γ. 1 Κανονισμός ΕΕ 2016/679, θα πρέπει να νομιμοποιήσει τη συγκατάθεσή σας μέσω της εξουσιοδότησης των γονέων ή κηδεμόνων.
II- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Κάτοχος δεδομένων
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μεμονωμένα ή μαζί με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ασχολείται επίσης με τα προφίλ ασφαλείας.
2. Όσον αφορά τον παρόντα ιστότοπο, υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Mercato Metalli Srl και για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: fabio@mercatometalli.com.
2. Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων
1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679, κατόπιν διορισμού του κατόχου δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων του ιστότοπου mercatometalli.com είναι: Mercato Metalli Srl
3. Τόπος επεξεργασίας δεδομένων
1. Η επεξεργασία των δεδομένων που δημιουργούνται από τη χρήση του mercatometalli.com πραγματοποιείται στη διεύθυνση Gambettola (fc) στη via Del Cadore, 7.
2. Εάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα που συνδέονται με την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή τα υποκείμενα των δεδομένων που έχουν οριστεί για το σκοπό αυτό στο αρμόδιο γραφείο.
III - COOKIES
1. Τύπος cookies
1. Ο ιστότοπος mercatometalli.com χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη πιο εύκολη και διαισθητική: τα cookies είναι μικρές συμβολοσειρές κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών που μπορεί να αφορούν τον χρήστη, τις προτιμήσεις του ή τη συσκευή πρόσβαση στο Διαδίκτυο (υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο ) και χρησιμοποιούνται κυρίως για την προσαρμογή της λειτουργίας του ιστότοπου στις προσδοκίες του χρήστη, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης και απομνημονεύοντας τις επιλογές που έγιναν προηγουμένως.
2. Ένα cookie αποτελείται από ένα μειωμένο σύνολο δεδομένων που μεταφέρονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από έναν διακομιστή web και μπορεί να διαβαστεί μόνο από τον διακομιστή που πραγματοποίησε τη μεταφορά. Δεν είναι εκτελέσιμος κώδικας και δεν μεταδίδει ιούς.
3. Τα cookies δεν καταγράφουν καμία προσωπική πληροφορία και τυχόν αναγνωρίσιμα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση ορισμένων ή όλων των cookies. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση η χρήση του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο. Για να προχωρήσετε χωρίς να αλλάξετε τις επιλογές που σχετίζονται με τα cookies, απλώς συνεχίστε την περιήγηση.
Οι παρακάτω είναι οι τύποι cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος:
2. Τεχνικά cookies
1. Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή του χρήστη, οι οποίες στη συνέχεια συλλέγονται από άλλους ιστότοπους. Μεταξύ αυτών, το πιο γνωστό και πιο χρησιμοποιούμενο είναι το HTML. Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση και για διευκόλυνση της πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου από τον χρήστη. Είναι απαραίτητες για τη μετάδοση των επικοινωνιών στο ηλεκτρονικό δίκτυο ή για να παρέχει ο προμηθευτής την υπηρεσία που ζητά ο πελάτης.
2. Οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση ή την απενεργοποίηση των COOKIES ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στο Διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί ή να ζητήσει τη γενική απενεργοποίηση ή ακύρωση των cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του στο διαδίκτυο. Αυτή η απενεργοποίηση μπορεί να επιβραδύνει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου.
3. Η χρήση τεχνικών cookies επιτρέπει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του ιστότοπου.
4. Τα COOKIES που εισάγονται στο πρόγραμμα περιήγησης και αναμεταδίδονται μέσω του Google Analytics ή μέσω της υπηρεσίας στατιστικών στοιχείων blogger ή παρόμοια είναι τεχνικά μόνο εάν χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου απευθείας από τον κάτοχο του ιστότοπου, ο οποίος μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή αριθμός ψυχών των χρηστών και πώς επισκέπτονται τον ιστότοπο. Υπό αυτές τις συνθήκες, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τα Cookies του Analytics, όσον αφορά τις πληροφορίες και τη συγκατάθεση, όπως προβλέπονται για τα τεχνικά cookies.
5. Από την άποψη της διάρκειας, διακρίνονται τα προσωρινά cookie περιόδου λειτουργίας τα οποία διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου σύνδεσης περιήγησης και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη και επομένως αποφεύγουν τη σύνδεση σε κάθε σελίδα που επισκέπτεται και σε μόνιμες που παραμένουν ενεργές στον υπολογιστή μέχρι τη λήξη ή την ακύρωση από τον χρήστη.
6. Τα cookies περιόδου λειτουργίας ενδέχεται να εγκατασταθούν προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβαση και η παραμονή στην δεσμευμένη περιοχή της πύλης ως πιστοποιημένος χρήστης.
7. Δεν αποθηκεύονται μόνιμα αλλά μόνο για τη διάρκεια της πλοήγησης μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης και εξαφανίζονται όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης. Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση αναγνωριστικών συνεδρίας που αποτελούνται από τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται από τον διακομιστή που είναι απαραίτητοι για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου.
3. Cookies τρίτων
1. Σε σχέση με την προέλευση διακρίνουμε τα cookies που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης απευθείας από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε και αυτά τρίτων που αποστέλλονται στον υπολογιστή από άλλους ιστότοπους και όχι από αυτόν που επισκέπτεστε.
2. Τα μόνιμα cookies είναι συχνά cookies τρίτων.
3. Τα περισσότερα cookie τρίτων αποτελούνται από cookie παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της διαδικτυακής συμπεριφοράς, την κατανόηση των ενδιαφερόντων και στη συνέχεια την προσαρμογή των διαφημιστικών προτάσεων για τους χρήστες.
4. Ενδέχεται να εγκατασταθούν αναλυτικά cookies τρίτων. Αποστέλλονται από τους τομείς των προαναφερθέντων τρίτων εκτός του ιστότοπου.
5. Τα αναλυτικά cookies τρίτων μερών χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στο mercatometalli.com. Η έρευνα πραγματοποιείται ανώνυμα, με σκοπό την παρακολούθηση της απόδοσης και τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστότοπου. Τα cookies προφίλ τρίτων χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ που σχετίζονται με χρήστες στο mercatometalli.com, προκειμένου να προτείνουν διαφημιστικά μηνύματα σύμφωνα με τις επιλογές των ίδιων των χρηστών.
6. Η χρήση αυτών των cookies διέπεται από τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τα ίδια τα τρίτα μέρη. Ως εκ τούτου, οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου και τις ενδείξεις για τη διαχείριση ή απενεργοποίηση των cookies που δημοσιεύονται στις σχετικές ιστοσελίδες.
4. Προφίλ των cookies
1. Τα cookies προφίλ δημιουργούν προφίλ χρηστών και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκφράζει ο χρήστης κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.
2. Όταν χρησιμοποιούνται αυτοί οι τύποι COOKIES, ο χρήστης πρέπει να δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του.
3. Εφαρμόζονται το άρθρο 22 του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ και το άρθρο 122 του Κώδικα Προστασίας Δεδομένων.
IV- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1.Μέθοδος επεξεργασίας δεδομένων
1. Όπως όλοι οι ιστότοποι, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης αρχεία καταγραφής στα οποία αποθηκεύονται πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο κατά τις επισκέψεις των χρηστών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:
Διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP).
- Τύπος προγράμματος περιήγησης και παραμέτρων συσκευής που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στον ιστότοπο.
- Όνομα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).
- Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης.
- Ιστοσελίδα προέλευσης του επισκέπτη (παραπομπή) και εξόδου.
- Πιθανώς ο αριθμός των κλικ.
2. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες ελέγχονται σε αυτοματοποιημένη μορφή και συλλέγονται σε αποκλειστικά συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του ιστότοπου και για λόγους ασφαλείας. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι δοκιμαστική τιμή με βάση τα έννομα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
3. Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης προσωπικά δεδομένα, όπως τη διεύθυνση IP, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τον αποκλεισμό προσπαθειών βλάβης στον ιστότοπο η ίδια ή πρόκληση ζημίας σε άλλους χρήστες ή δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς ή συνιστούν έγκλημα. Αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την αναγνώριση ή τη δημιουργία προφίλ του χρήστη, αλλά μόνο για τον σκοπό της προστασίας του ιστότοπου και των χρηστών του, οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν με βάση τα έννομα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.
4. Εάν ο ιστότοπος επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων ή στην περίπτωση συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητούνται από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής Βιογραφικού σημειώματος για πιθανή σχέση εργασίας, ο ιστότοπος εντοπίζει και καταγράφει αυτόματα ορισμένα δεδομένα αναγνώρισης του χρήστη , συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email. Αυτά τα δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη κατά τη στιγμή της αίτησης παροχής της υπηρεσίας. Με την εισαγωγή ενός σχολίου ή άλλων πληροφοριών, ο χρήστης αποδέχεται ρητά την πολιτική απορρήτου και, ειδικότερα, συμφωνεί ότι το περιεχόμενο που εισάγεται διανέμεται ελεύθερα σε τρίτους. Τα δεδομένα που λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας και μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας.
5. Οι πληροφορίες που οι χρήστες του ιστότοπου θεωρούν ότι δημοσιοποιούν μέσω των υπηρεσιών και των εργαλείων που τους διατίθενται, παρέχονται από τον χρήστη εν γνώσει του και οικειοθελώς, απαλλάσσοντας αυτόν τον ιστότοπο από κάθε ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις των νόμων. Εναπόκειται στον χρήστη να επαληθεύσει ότι έχει άδεια να εισάγει προσωπικά δεδομένα τρίτων ή περιεχόμενο που προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
2. Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων
1. Τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος κατά τη λειτουργία του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την εκτέλεση των καθορισμένων δραστηριοτήτων και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από 2 χρόνια.
2. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας (προσπάθειες αποκλεισμού βλάβης του ιστότοπου) διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού.
3.Δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη
1. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται τη μετέπειτα απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, που είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στο μήνυμα .
2. Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες θα αναφέρονται σταδιακά ή θα εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου που έχει ρυθμιστεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.
4.Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας
1. Ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του. Ωστόσο, η διαγραφή των cookies από το πρόγραμμα περιήγησης θα μπορούσε να καταργήσει τις προτιμήσεις που έχουν οριστεί για τον ιστότοπο. Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη συγκεκριμένη σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε:
- Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Firefox
https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Σαφάρι
http://www.apple.com/legal/privacy/it/
- Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
- ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies /
5.Πρόσθετα κοινωνικών δικτύων
1. Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει επίσης πρόσθετα ή/και κουμπιά για κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να επιτρέπει την εύκολη κοινή χρήση περιεχομένου στα αγαπημένα σας κοινωνικά δίκτυα. Αυτά τα πρόσθετα είναι προγραμματισμένα έτσι ώστε να μην ορίζονται cookies κατά την πρόσβαση στη σελίδα για την προστασία του απορρήτου των χρηστών. Τελικά, τα cookies ορίζονται, εάν παρέχονται από τα κοινωνικά δίκτυα, μόνο όταν ο χρήστης κάνει αποτελεσματική και εθελοντική χρήση της προσθήκης. Λάβετε υπόψη ότι εάν ο χρήστης περιηγείται όντας συνδεδεμένος στο κοινωνικό δίκτυο, τότε έχει ήδη συναινέσει στη χρήση cookies που μεταφέρονται μέσω αυτού του ιστότοπου κατά τη στιγμή της εγγραφής του στο κοινωνικό δίκτυο.
2. Η συλλογή και η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της προσθήκης διέπονται από τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των κοινωνικών δικτύων, στις οποίες παρακαλούμε ανατρέξτε:
- Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies
- Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-d-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
- Google +
http://www.google.com/polices/techonologies/cookies
- Pinterest
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
- Πρόσθεσε αυτό
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
- Linkedin
https://www.linkedin.com/legal/cookie/policy
V- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ
1. Άρθ. 13 συν. Το άρθρο 2 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 παραθέτει τα δικαιώματα του χρήστη.
2. Αυτός ο ιστότοπος mercatometalli.com σκοπεύει λοιπόν να ενημερώσει τον χρήστη για την ύπαρξη:
- το δικαίωμα του ενδιαφερομένου να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα (άρθρο 15 του κανονισμού ΕΕ), την επικαιροποίησή τους (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α' του νομοθετικού διατάγματος 196/2003), τη διόρθωση (άρθρο 16 του τον κανονισμό της ΕΕ), την ενσωμάτωση (άρθρο 7, παράγραφος 3, επιστολή νομοθετικού διατάγματος 196/2003), τον περιορισμό της επεξεργασίας που τους αφορά (άρθρο 18 του κανονισμού ΕΕ) ή την αντίθεση, για νόμιμους λόγους, στην επεξεργασία τους ( το άρθρο 21 του κανονισμού της ΕΕ), εκτός από το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (άρθρο 20 του κανονισμού της ΕΕ).
- το δικαίωμα να ζητήσει ακύρωση (άρθρο 17 του κανονισμού ΕΕ), μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή αποκλεισμό δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν χρειάζεται να διατηρηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα ή μεταγενέστερη επεξεργασία (άρθρο 7 συν. 3, στοιχείο β' του νομοθετικού διατάγματος 196/2003).
- το δικαίωμα απόκτησης πιστοποίησης ότι η ενημέρωση, η διόρθωση, η ενοποίηση δεδομένων, η ακύρωση, ο αποκλεισμός δεδομένων, οι λειτουργίες μετασχηματισμού έχουν τεθεί υπόψη, επίσης όσον αφορά το περιεχόμενό τους, σε αυτούς στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή διαδοθεί τα δεδομένα, εκτός από περίπτωση κατά την οποία η εκπλήρωση αυτή αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα (άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο γ' του νομοθετικού διατάγματος 196/2003).
3. Τα αιτήματα μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στην προαναφερθείσα διεύθυνση email του (χωρίς διατυπώσεις) ή χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρέχεται από τον Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
4. Εάν η θεραπεία βασίζεται στο άρθ. 6 παράγραφος 1 στοιχείο α - ρητή συγκατάθεση για χρήση - ή επί του άρθ. 9 παράγραφος 2 γράμμα α - ρητή συγκατάθεση για τη χρήση γενετικών, βιομετρικών δεδομένων, δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, αποκαλύπτοντας θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή συνδικαλιστικές πεποιθήσεις, αποκαλύπτοντας φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις - ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του χρόνο με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση.
5. Ομοίως, σε περίπτωση παράβασης του νόμου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Εγγυητή για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, ως την αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της επεξεργασίας στο Ιταλικό Δημόσιο.
6. Για μια πιο εμπεριστατωμένη εξέταση των δικαιωμάτων που σας ανήκουν, δείτε άρθρα 15 και σσ. Του Κανονισμού 2016/679 ΕΕ και το άρθ. 7 του Νομοθετικού Διατάγματος. 196/2003.
VI - ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙΣ
1. Ο ιδιοκτήτης ειδοποιεί τον Εγγυητή για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προτίθεται να προχωρήσει, μόνο εάν η επεξεργασία αφορά:
- γενετικά, βιομετρικά ή δεδομένα που υποδεικνύουν τη γεωγραφική θέση προσώπων ή αντικειμένων μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
- δεδομένα κατάλληλα για την αποκάλυψη της κατάστασης της υγείας και της σεξουαλικής ζωής, που υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, παροχή υπηρεσιών υγείας ηλεκτρονικά που σχετίζονται με βάσεις δεδομένων ή προμήθεια αγαθών, επιδημιολογικές έρευνες, ανίχνευση ψυχικών, μολυσματικών και διάχυτων ασθενειών, οροθετικότητα, οργάνων και μεταμόσχευση ιστών και παρακολούθηση των δαπανών για την υγεία·
- δεδομένα κατάλληλα για την αποκάλυψη της σεξουαλικής ζωής ή της ψυχικής σφαίρας, τα οποία επεξεργάζονται ενώσεις, φορείς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ακόμη και αν δεν αναγνωρίζονται, πολιτικής, φιλοσοφικής, θρησκευτικής ή συνδικαλιστικής φύσης·
- δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων που στοχεύουν στον καθορισμό του προφίλ ή της προσωπικότητας του ενδιαφερόμενου ή στην ανάλυση καταναλωτικών συνηθειών και επιλογών ή στην παρακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με εξαίρεση τις θεραπείες που είναι τεχνικά απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών το ίδιο για τους χρήστες?
- ευαίσθητα δεδομένα που καταγράφονται σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την επιλογή προσωπικού για λογαριασμό τρίτων, καθώς και ευαίσθητα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για δημοσκοπήσεις, έρευνα αγοράς και άλλες δειγματοληπτικές έρευνες·
- δεδομένα που καταγράφονται σε συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται με ηλεκτρονικά εργαλεία και σχετίζονται με τον κίνδυνο οικονομικής φερεγγυότητας, την οικονομική κατάσταση, την ορθή εκπλήρωση υποχρεώσεων, την παράνομη ή δόλια συμπεριφορά.
VI - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται δεδομένα χρήστη με νόμιμο και σωστό τρόπο, υιοθετώντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με χρήση εργαλείων πληροφορικής ή/και τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική αυστηρά σχετική με τους σκοπούς που υποδεικνύονται.
2. Εκτός από τον ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατηγορίες εργαζομένων που εμπλέκονται στην οργάνωση του ιστότοπου (διαχειριστές, μάρκετινγκ, εμπορικοί, νομικοί, διαχειριστές συστήματος) ή εξωτερικά θέματα όπως (ως προμηθευτές τεχνικών υπηρεσιών τρίτων) μπορεί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, ταχυδρομικοί ταχυμεταφορείς, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, γραφεία επικοινωνίας).
VIII - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
1. Αυτό το έγγραφο, δημοσιευμένο στη διεύθυνση: https://mercatometalli.com/privacy-policy-mercato-metalli
αποτελεί την πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου.
2. Μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές ή ενημερώσεις. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών και ενημερώσεων, αυτές θα αναφέρονται με συγκεκριμένες ειδοποιήσεις στους χρήστες.
3. Ωστόσο, οι προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου θα είναι διαθέσιμες σε αυτήν τη σελίδα.
4. Το έγγραφο ενημερώθηκε στις 25/10/22 για συμμόρφωση με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις και ειδικότερα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

Κυρίως μενού

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ