«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & COOKIES» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ MercatoMetalli.com
Πληροφορίες που παρέχονται από το MercatoMetalli.com σύμφωνα και για τους σκοπούς του άρθρου 14 του κανονισμού ΕΕ 679/2016

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016, παρέχουμε με το παρόν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και τις μεθόδους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε όσους συμβουλεύονται τις σελίδες του ιστότοπου του ιστότοπου MercatoMetalli.com, ως δεδομένα υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων.
Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να θεωρούνται έγκυρες μόνο για αυτόν τον ιστότοπο MercatoMetalli.com και όχι για άλλους ιστότοπους στους οποίους μπορείτε να συμβουλευτείτε μέσω συνδέσμων που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. σε αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν θεωρείται υπεύθυνος με κανέναν τρόπο.
Οι χρήστες ενημερώνονται ότι η φιλοξενία αυτού του ιστότοπου παρέχεται από την εταιρεία Siteground Italia Srl, με έδρα στη Via Agnello, 8 στο Μιλάνο (MI), με αριθμό CF / ΑΦΜ 09659420963, οι διακομιστές της οποίας φιλοξενούν τον ιστότοπο βρίσκονται στην Ολλανδία.

2. ΕΙΔΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα πλοήγησης
Όσον αφορά μόνο θέματα τεχνικής φύσης και πρωτόκολλα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:
Τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να αποκτήσουν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση εμπίπτει στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου.
Πρόκειται για πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με αναγνωρισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά οι οποίες από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με δεδομένα που κατέχονται από τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την αναγνώριση των Χρηστών.
Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις διευθύνσεις IP ή τα ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους Χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο, τις διευθύνσεις URI (Uniform Resource Identifier) ​​των ζητούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο υποβολής το αίτημα προς τον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται ως απόκριση, ο αριθμητικός κωδικός που υποδεικνύει την κατάσταση της απάντησης που δόθηκε από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα, κ.λπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.
Αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξακριβωθεί οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση υποθετικών εγκλημάτων υπολογιστή κατά του ιστότοπου.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από τον ιστότοπο που επισκέφθηκε στη συσκευή του Χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης), όπου αποθηκεύονται για να είναι δυνατή η αναγνώριση αυτής της συσκευής στην επόμενη επίσκεψη. Σε κάθε επόμενη επίσκεψη, μάλιστα, τα cookies αποστέλλονται εκ νέου στον ιστότοπο από τη συσκευή του Χρήστη.
Κάθε cookie περιέχει γενικά: το όνομα του διακομιστή από τον οποίο στάλθηκε το cookie, την ημερομηνία λήξης και μια τιμή, συνήθως έναν μοναδικό αριθμό που δημιουργείται τυχαία από τον υπολογιστή. Ο διακομιστής του ιστότοπου που μεταφέρει το cookie χρησιμοποιεί αυτόν τον αριθμό για να αναγνωρίσει τον Χρήστη όταν επιστρέφει για να επισκεφτεί έναν ιστότοπο ή πλοηγείται από τη μια σελίδα στην άλλη.
Τα cookies μπορούν να εγκατασταθούν όχι μόνο από τον χειριστή του ιστότοπου που επισκέπτεται ο χρήστης (cookies πρώτου μέρους), αλλά και από έναν διαφορετικό ιστότοπο που εγκαθιστά cookies μέσω του πρώτου ιστότοπου (cookies τρίτων) και είναι σε θέση να τα αναγνωρίσει. . Αυτό συμβαίνει επειδή στον ιστότοπο που επισκέπτεστε ενδέχεται να υπάρχουν στοιχεία (εικόνες, χάρτες, ήχοι, σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες άλλων τομέων κ.λπ.) που βρίσκονται σε διακομιστές διαφορετικούς από αυτόν του ιστότοπου που επισκέπτεστε.
Γενικά, τα cookies ταξινομούνται σε διαφορετικούς τύπους με βάση:
Α. Διάρκεια:
Το cookie περιόδου λειτουργίας (προσωρινό) διαγράφεται αυτόματα όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό.
μόνιμο cookie ενεργό μέχρι την ημερομηνία λήξης του ή την ακύρωσή του από τον χρήστη.
Β. Προέλευση:
cookie πρώτου κατασκευαστή που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης απευθείας από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε.
cookie τρίτων που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από άλλους ιστότοπους και όχι από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε.
Γ. Σκοπός
τεχνικό cookie
Τα cookies πλοήγησης / απαραίτητα / απόδοσης / διαδικασίας ή ασφάλειας συμβάλλουν στη λειτουργία του ιστότοπου, για παράδειγμα δίνει τη δυνατότητα πλοήγησης μεταξύ σελίδων ή πρόσβασης σε προστατευμένες περιοχές. Εάν είναι αποκλεισμένο, ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
Τα cookies λειτουργικότητας / προτιμήσεων / τοπικής προσαρμογής / κατάστασης περιόδου λειτουργίας σάς επιτρέπουν να αποθηκεύετε πληροφορίες που αλλάζουν τη συμπεριφορά ή την εμφάνιση του ιστότοπου (προτιμώμενη γλώσσα, μέγεθος κειμένων και χαρακτήρων, γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε). Εάν είναι μπλοκαρισμένο, η εμπειρία είναι λιγότερο λειτουργική αλλά δεν διακυβεύεται.
στατιστικό / αναλυτικό cookie α) πρώτου κατασκευαστή ή β) τρίτου μέρους με κάλυψη IP, χωρίς διασταύρωση δεδομένων (παρόμοιο με το τεχνικό cookie για σκοπούς), χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών και τη δημιουργία στατιστικών χρήσης ιστότοπου για την κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης των επισκεπτών.
μη τεχνικό cookie
στατιστικό / αναλυτικό cookie τρίτων χωρίς κάλυψη IP, με διασταύρωση δεδομένων, χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών, τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων χρήσης, με πιθανή αναγνώριση και παρακολούθηση του χρήστη του ιστότοπου, προκειμένου να κατανοηθεί η αλληλεπίδραση των επισκεπτών.
cookie δημιουργίας προφίλ / διαφήμισης / διαφήμισης / παρακολούθησης ή μετατροπής για την επιλογή διαφήμισης με βάση αυτό που σχετίζεται με έναν χρήστη (εξατομικευμένες διαφημίσεις). Τα cookies προφίλ έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία προφίλ χρηστών και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκφράζει ο χρήστης κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Το MercatoMetalli.com, έχει εφαρμόσει τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τη Διάταξη της Αρχής για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αναγνώριση απλουστευμένων διαδικασιών για την ενημέρωση και την απόκτηση συγκατάθεσης για τη χρήση cookies - 8 Μαΐου 2014 (Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα Επίσημη Εφημερίδα n . 126 της 3ης Ιουνίου 2014) ", καθώς και μεταγενέστερες παρεμβάσεις της Εγγυητικής Αρχής για το θέμα "cookies".
Ακολουθούν όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα cookies που είναι εγκατεστημένα μέσω αυτού του ιστότοπου και οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προτιμήσεων των χρηστών σχετικά με αυτά.
Το MercatoMetalli.com επιθυμεί να ενημερώσει τους Χρήστες ότι ο ιστότοπός του (MercatoMetalli.com) μπορεί να χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους cookies:
Τεχνικά cookies πρώτου μέρους, για τα οποία δεν απαιτείται η συγκατάθεση του Χρήστη.
Αναλυτικά cookie τρίτων, παρόμοια με τεχνικά cookies ως εργαλεία έχουν υιοθετηθεί που μειώνουν την ικανότητα αναγνώρισης των cookies (με την κάλυψη σημαντικών τμημάτων της διεύθυνσης IP) και, το τρίτο μέρος δεν διασταυρώνει τις πληροφορίες που συλλέγονται με άλλα που ήδη διαθέτει.
Προφίλ των cookies.
Συγκεκριμένα, εκτός από όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, επισημαίνουμε ότι η ιστοσελίδα (MercatoMetalli.com) χρησιμοποιεί:
Τεχνικά cookies πρώτου κατασκευαστή
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του ιστότοπού μας: πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση ή την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητά ο Χρήστης. δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και εγκαθίστανται απευθείας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Χωρίς τη χρήση αυτών των cookies, ορισμένες λειτουργίες δεν θα μπορούσαν να εκτελεστούν ή θα ήταν πιο περίπλοκες και/ή λιγότερο ασφαλείς. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των cookies αυτού του τύπου που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας:

όνομα
λειτουργία
Διάρκεια
Σύνδεση
Διαχείριση χρηστών
Μέχρι να αδειάσει η προσωρινή μνήμη
Odins
Διαχείριση παραγγελιών
Μέχρι τη διαγραφή του χρήστη
Δεδομένα χρήστη
Διαχείριση χρηστών
Μέχρι τη διαγραφή του χρήστη

Αναλυτικά cookie τρίτων, παρόμοια με τεχνικά cookie
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies τρίτων για τη διαχείριση στατιστικών. Συγκεκριμένα, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Google Analytics: είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google") η οποία χρησιμοποιεί cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή του Χρήστη για να επιτρέπουν τη στατιστική ανάλυση σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να γίνει επίσκεψη στον ιστότοπο. . Σας ενημερώνουμε ότι έχουν υιοθετηθεί εργαλεία που μειώνουν την ικανότητα αναγνώρισης των cookies (με κάλυψη σημαντικών τμημάτων της διεύθυνσης IP) και το τρίτο μέρος δεν διασταυρώνει τις πληροφορίες που συλλέγονται με άλλες που είναι ήδη διαθέσιμες. Για αυτά τα cookies παρέχουμε το όνομα των τρίτων που τα διαχειρίζονται και τον σύνδεσμο προς τη σελίδα όπου ο Χρήστης μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και να εκφράσει τη συγκατάθεσή του. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των cookies αυτού του τύπου, που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας:

όνομα
λειτουργία
Διάρκεια
Μέρος τρίτο
Σύνδεσμος με την Πολιτική Απορρήτου Τρίτων
opt out
Analyticsjs
Ανάλυση τάσεων πρόσβασης στον ιστότοπο
Συνεχίστε
GOOGLE INC. (Google Analytics)
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Cookies di profilazione
Τέλος, οι Χρήστες ενημερώνονται ότι ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα λεγόμενα cookies «προφίλ» αποκλειστικά από τρίτους.
Τα cookies προφίλ έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία προφίλ χρηστών και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκφράζει ο χρήστης κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Ακολουθεί μια λίστα με τα αποκαλούμενα cookies "προφίλ" τρίτων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από τον ιστότοπο, με ένδειξη του ονόματός τους, της λειτουργίας που εκτελεί το καθένα από αυτά και της διάρκειάς τους:

όνομα
λειτουργία
Διάρκεια
Μέρος τρίτο
Σύνδεσμος με την Πολιτική Απορρήτου Τρίτων
opt out
Λίστα
Ειδοποιήσεις προς τους χρήστες
Μέχρι να ζητηθεί ακύρωση
MailChimp
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Κουμπιά κοινωνικών δικτύων
Τα κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης είναι τα κουμπιά στον ιστότοπο που απεικονίζουν τα εικονίδια των κοινωνικών δικτύων (για παράδειγμα Facebook, Twitter, κ.λπ. ...) και επιτρέπουν στους χρήστες που περιηγούνται να αλληλεπιδρούν απευθείας με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με ένα κλικ. Τα κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος (MercatoMetalli.com) είναι σύνδεσμοι που αναφέρονται στους λογαριασμούς του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα που απεικονίζονται. Επομένως, χρησιμοποιώντας αυτά τα κουμπιά, τα cookies τρίτων δεν εγκαθίστανται μέσω του ιστότοπού μας. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρονται οι αναφορές στα κουμπιά κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος (MercatoMetalli.com) και οι σύνδεσμοι στους οποίους ο Χρήστης μπορεί να δει τις πληροφορίες απορρήτου που σχετίζονται με τη διαχείριση δεδομένων από τα Κοινωνικά Δίκτυα στα οποία αναφέρονται τα κουμπιά.

Κουμπί Facebook (Facebook Inc.)
Το κουμπί είναι μια υπηρεσία αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Facebook, που παρέχεται από την Facebook, Inc.
Τόπος θεραπείας: ΗΠΑ
Πολιτική απορρήτου: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Κουμπί Instagram (Facebook Ireland Ltd.)
Το κουμπί αποτελεί μια υπηρεσία αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Instagram, που παρέχεται από την Facebook Ireland Ltd..
Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία
Πολιτική απορρήτου: https://help.instagram.com/519522125107875

Χρήστης Instagram (LinkedIn Corporation)
Το κουμπί είναι μια υπηρεσία αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Instagram, που παρέχεται από την LinkedIn Corporation.
Τόπος επεξεργασίας: Ιρλανδία
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Γραφικό στοιχείο Χαρτών Google (Google Inc.)
Το γραφικό στοιχείο Χαρτών Google παρέχει προσαρμόσιμους διαδραστικούς χάρτες που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες των τοποθεσιών που χρησιμοποιούν αυτήν την υπηρεσία. Ο ιστότοπος MercatoMetalli.com ενσωματώνει το Γραφικό στοιχείο Χαρτών Google για να επιτρέπει στον Χρήστη να βλέπει την τοποθεσία στον χάρτη των κεντρικών γραφείων. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει την εγκατάσταση cookies, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ, από την Google (τρίτο μέρος). Ωστόσο, καμία πληροφορία δεν κοινοποιείται από τον ιστότοπο MercatoMetalli.com, όπου είναι ενσωματωμένο το Widget.
Τόπος θεραπείας: ΗΠΑ
Πολιτική απορρήτου: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Γενικά, πέρα ​​από τον τύπο των cookies που χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους Χρήστες ότι, εκτός από τις διασφαλίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, είναι διαθέσιμες και οποιεσδήποτε επιλογές πλοήγησης χωρίς cookies, όπως, για παράδειγμα:
Αποκλεισμός cookie τρίτων: τα cookies τρίτων δεν είναι γενικά απαραίτητα για την περιήγηση, επομένως είναι δυνατή η απόρριψή τους από προεπιλογή, μέσω συγκεκριμένων λειτουργιών του προγράμματος περιήγησής σας.
Ενεργοποιήστε την επιλογή "Να μην παρακολουθείτε": η επιλογή "Να μην παρακολουθείτε" υπάρχει στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης τελευταίας γενιάς. Οι ιστότοποι που έχουν σχεδιαστεί για να σέβονται αυτήν την επιλογή, όταν ενεργοποιούνται, θα πρέπει να διακόπτουν αυτόματα τη συλλογή συγκεκριμένων δεδομένων περιήγησης. Όπως αναφέρθηκε, ωστόσο, δεν έχουν ρυθμιστεί όλοι οι ιστότοποι για να σέβονται αυτήν την επιλογή (διακριτική).
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία "ανώνυμη περιήγηση": χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία είναι δυνατή η περιήγηση χωρίς να αφήσετε ίχνος στο πρόγραμμα περιήγησης των δεδομένων περιήγησης. Οι ιστότοποι δεν θα θυμούνται τον Χρήστη, οι σελίδες που επισκέπτονται δεν θα αποθηκευτούν στο ιστορικό και τα νέα cookies θα διαγραφούν. Ωστόσο, η λειτουργία ανώνυμης περιήγησης δεν εγγυάται την ανωνυμία στο Διαδίκτυο, επειδή χρησιμεύει μόνο για να μην διατηρούνται δεδομένα περιήγησης στο πρόγραμμα περιήγησης, ενώ τα δεδομένα περιήγησής σας θα συνεχίσουν να παραμένουν διαθέσιμα στους διαχειριστές ιστότοπων και στους παρόχους συνδεσιμότητας.
Διαγραφή cookies απευθείας: υπάρχουν ειδικές λειτουργίες για να το κάνετε αυτό σε όλα τα προγράμματα περιήγησης. Θα πρέπει να θυμόμαστε, ωστόσο, ότι τα νέα cookies γίνονται λήψη με κάθε σύνδεση στο Διαδίκτυο, επομένως η λειτουργία διαγραφής θα πρέπει να εκτελείται περιοδικά. Εάν είναι επιθυμητό, ​​ορισμένα προγράμματα περιήγησης προσφέρουν αυτοματοποιημένα συστήματα για την περιοδική διαγραφή των cookies.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω ανάγκη για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το θέμα των λεγόμενων «cookies», συνιστάται να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.garanteprivacy.it/cookie
Επιπλέον, για να μάθετε πώς μπορείτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή/και να αφαιρέσετε τα cookies που έχουν οριστεί στη συσκευή σας, συνιστούμε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.aboutcookies.org
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται τις προτιμήσεις του για τα cookies και μέσω του προγράμματος περιήγησής του. Για να μάθετε τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, συνιστάται να κάνετε κλικ στο "Βοήθεια" στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης στο επάνω μέρος, από το οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Εάν, από την άλλη πλευρά, γνωρίζετε τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, απλώς κάντε κλικ στον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης cookie.
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies, συνιστούμε να επισκεφτείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες: http://www.youronlinechoices.eu, http://www.allaboutcookies.org, https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout, http://aboutads.info/choices, http://www.networkadvertising.org/choices.

Δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον Χρήστη.
Μετά από διαβούλευση με αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα που σχετίζονται με αναγνωρισμένα ή αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι αυτή η επεξεργασία μπορεί να λάβει χώρα σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ελεύθερα από Χρήστες που αποστέλλουν τις πληροφορίες τους στον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στον ιστότοπο MercatoMetalli.com, όπως, για παράδειγμα, εταιρικό e-mail διευθύνσεις ή/και συμπληρώνοντας συγκεκριμένες φόρμες συλλογής πληροφοριών στον ιστότοπο. Στην πραγματικότητα, η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται τη μετέπειτα απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στο μήνυμα. . Ειδικές αναλυτικές πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων, παρέχονται σύμφωνα με το άρθ. 13 του Ε.Ε. Καν. 679/2016, αναφέρονται, κατά καιρούς, στις σελίδες όπου υπάρχουν φόρμες συλλογής στοιχείων επισκεπτών. Αυτές οι πληροφορίες στοχεύουν στον καθορισμό των ορίων, των σκοπών και των μεθόδων επεξεργασίας κάθε φόρμας συλλογής δεδομένων και κάθε επισκέπτης μπορεί ελεύθερα να εκφράσει τη συγκατάθεσή του και να εξουσιοδοτήσει τη συλλογή δεδομένων και την επακόλουθη χρήση.
Σημειώνεται ότι, σε καμία ενότητα του ιστότοπου, ούτε για πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία του ιστότοπου, δεν παρέχεται η παροχή «ιδιαίτερων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων» ή/και «προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα», όπως ορίζεται από την τέχνη. 9 και 10 του Κανονισμού ΕΕ 679/2016: εάν ο Χρήστης αποστείλει αυθόρμητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας πληροφορίες του προαναφερθέντος τύπου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Καν. ΕΕ 679 /2016) και εντός των ορίων του απολύτως απαραίτητου σε σχέση με τα αιτήματα που εκφράζει ο ενδιαφερόμενος Χρήστης.
Γενικά, όσον αφορά τα δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τον Χρήστη, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους Χρήστες ότι ο Κανονισμός ΕΕ 679/2016 και το Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003 ως συμβατά προβλέπουν την προστασία των φυσικών προσώπων ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων . Σύμφωνα με αυτή τη νομοθεσία, αυτή η μεταχείριση θα βασίζεται στις αρχές της ορθότητας, της νομιμότητας και της διαφάνειας, προστατεύοντας το απόρρητό σας και τα δικαιώματά σας.
Σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 14 του Κανονισμού ΕΕ 679/2016 και το Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003 ως συμβατό, σας παρέχουμε λοιπόν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) Η επεξεργασία που ενδέχεται να πραγματοποιήσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας ή/και συλλογής έντυπης τεκμηρίωσης
β) ο Χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει τις δικές του πληροφορίες στέλνοντάς τις στον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στον ιστότοπο MercatoMetalli.com ή/και συμπληρώνοντας συγκεκριμένες φόρμες συλλογής πληροφοριών στον ιστότοπο. στην τελευταία περίπτωση, η αποτυχία παροχής ορισμένων δεδομένων θα μπορούσε, ανάλογα με την περίπτωση, να καταστήσει αδύνατη την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ζητά ο Χρήστης (για παράδειγμα, βλ. "υποχρεωτικά πεδία" με ένδειξη << * >> στις εσωτερικές φόρμες συλλογής πληροφοριών ).
γ) τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη θα υποβληθούν σε επεξεργασία από πρόσωπα που ορίζονται ειδικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων ή/και από οποιονδήποτε ενεργεί υπό την εξουσία του και έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα· αυτά τα υποκείμενα θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο εάν είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς της διάταξης και μόνο στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να επεξεργάζονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων και να εκτελεί μόνο τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση του ίδιου.
Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή πληροφοριών που ζητούνται από τον Χρήστη.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να κάνει χρήση εσωτερικών ή εξωτερικών τεχνικών πληροφορικής για περιστασιακή συντήρηση, ενημέρωση ή βοήθεια, σε περίπτωση δυσλειτουργίας, του ιστότοπου. Ωστόσο, κανένα στοιχείο που προέρχεται από την υπηρεσία web δεν θα κοινοποιηθεί ή θα διαδοθεί εκτός της εταιρείας.
Οι κοινοποιήσεις δεδομένων που περιγράφονται παραπάνω συνδέονται αυστηρά με τις συνήθεις λειτουργίες της εταιρείας στο πλαίσιο της διαχείρισης της σχέσης και είναι απολύτως απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν τα δεδομένα.
γ1) ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό· Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει την επεξεργασία μόνο με την παρουσία κατάλληλων εγγυήσεων·
γ2) σε συμμόρφωση με τη Διάταξη «Μέτρα και προφυλάξεις που προβλέπονται για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά εργαλεία σε σχέση με τις εκχωρήσεις των λειτουργιών του διαχειριστή συστήματος - 27 Νοεμβρίου 2008» (ΦΕΚ 300, 24 Δεκεμβρίου 2008) και σχετικές προσθήκες και τροποποιήσεις, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ορίσει συγκεκριμένους «Διαχειριστές Συστήματος» οι οποίοι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, έστω και έμμεσα, σε υπηρεσίες ή συστήματα που επεξεργάζονται ή επιτρέπουν την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών.
γ3) τα δεδομένα δεν θα γνωστοποιηθούν σε άλλα τρίτα μέρη, παρά μόνο εάν σας ζητηθεί, εκ των προτέρων, η ρητή συγκατάθεσή σας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαδοθούν.
δ) Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους παρασχέθηκαν τα δεδομένα. Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε μορφή που να επιτρέπει την αναγνώριση του ενδιαφερομένου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, μετά το οποίο, εάν δεν επιβεβαιωθεί ρητά από το ενδιαφερόμενο μέρος, θα να διαγραφούν, εκτός από τη μετατροπή τους σε ανώνυμη μορφή.
ε) Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων (το λεγόμενο προφίλ).
στ) Σε περίπτωση που τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον διαφορετικό σκοπό και οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική πληροφορία.
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και το κόστος υλοποίησης, καθώς και τη φύση, το εύρος, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας τόσο κατά τον καθορισμό των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τον χρόνο της ίδιας της επεξεργασίας (cd ανάλυση κινδύνου - λογοδοσία ), έχει θέσει σε εφαρμογή επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών προστασίας δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις του Καν. ΕΕ 679/2016 και να προστατεύονται τα δικαιώματα του ενδιαφερομένου.
Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με μεθόδους και εργαλεία κατάλληλα για τη διασφάλιση της ασφάλειας (άρθ. 24, 25 και 32 Καν. ΕΕ 679/2016) και θα διενεργούνται μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και μέσω μη αυτοματοποιημένων μέσων (χάρτινα αρχεία), στα οποία θα εφαρμόζονται όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επιπέδου ασφάλειας κατάλληλου για τον κίνδυνο, ώστε να διασφαλίζεται σε μόνιμη βάση η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η ανθεκτικότητα των συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας (για παράδειγμα, δεν περιορίζεται σε: ελέγχους τόσο για την «ανάθεση καθηκόντων στα υποκείμενα που είναι επιφορτισμένα με την επεξεργασία δεδομένων όσο και για την ταξινόμηση των δεδομένων· διαδικασίες, εάν είναι βιώσιμες, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, μηχανισμοί ανάκτησης καταστροφών κ.λπ.).
Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθ. 6, παράγραφος 1, εδ. α) Κανονισμός ΕΕ 679/2016 και ο Χρήστης είναι ελεύθερος να παρέχει τα στοιχεία του αποστέλλοντάς τα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας στον ιστότοπο MercatoMetalli.com ή/και συμπληρώνοντας συγκεκριμένες φόρμες συλλογής πληροφοριών στον ιστότοπο. στην τελευταία περίπτωση, η αποτυχία παροχής ορισμένων δεδομένων θα μπορούσε, ανάλογα με την περίπτωση, να καταστήσει αδύνατη την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ζητά ο Χρήστης (για παράδειγμα, βλ. "υποχρεωτικά πεδία" με ένδειξη << * >> στις εσωτερικές φόρμες συλλογής πληροφοριών ).
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι: Fabio Paolucci, κάτοικος Via Adamello in Gambettola (FC), CF PLCFBA85A09C573V, Τηλ: 3404210867, Mail fabio@mercatometalli.com PEC mercatometalli@pec.net
Σύμφωνα με το άρθ. 28 του ΚΑΝ. ΕΕ 679/2016, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιεί τρίτα μέρη που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό του και ορίζονται επίσημα από αυτά ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο των καθορισμένων υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων .......
Σύμφωνα με το άρθ. 29 του ΚΑΝ. ΕΕ 679/2016, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε ενεργεί υπό την εξουσία του ή/και τον διορισμένο διαχειριστή· αυτά τα θέματα θα έχουν δεόντως οδηγίες.
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων δεν έχει ορίσει τον ΥΠΔ (άρθρο 37 ΕΕ REG. 679/2016 και Οδηγίες WP άρθρο 29 της 13.12.2016), ως περιττό στοιχείο εντός της δομής, δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά των θεραπειών δεν εμπίπτουν στο περιπτώσεις που αναφέρονται στο προαναφερθέν άρθρο 37.
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ενημερώνει επίσης ότι:
ζ) το ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και να τα διορθώσει ή να τα διαγράψει ή να περιορίσει την επεξεργασία τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία τους επιπλέον του δικαιώματος φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 15, άρθρο 16, άρθρο 17, άρθρο 18, άρθρο 20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 679/2016)· με την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει από τον κάτοχο επιβεβαίωση ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η άσκηση του δικαιώματος φορητότητας επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να λάβει από τα δεδομένα υπεύθυνος επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα σε δομημένη μορφή, σε κοινή και ευανάγνωστη χρήση ή η μεταφορά των εν λόγω δεδομένων από τον αρχικό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε άλλον (βλ. WP 242 της 13.12.2016)·
η) το ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) ή στο άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο α), να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή με την επιφύλαξη της νομιμότητας η επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση που δόθηκε πριν από την ανάκληση·
θ) το ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή·
ι) το ενδιαφερόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, ο οποίος πρέπει να το πράξει χωρίς δικαιολογημένη καθυστέρηση, για παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να εγκυμονεί υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων (άρθρο 34 ΚΑΝ. 679/2016).
Το πλήρες κείμενο των άρθρων του REG. Η ΕΕ 679/2016 σχετικά με τα δικαιώματά σας (άρθρα 15 έως 23 συμπεριλαμβανομένων) μπορείτε να συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή στον ακόλουθο σύνδεσμο στον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Con+riferimenti+ai+considerando
ή, εναλλακτικά, θα σας παρασχεθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μετά από απλό αίτημα σας, με αποστολή επικοινωνίας στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω.

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ "ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ COOKIES"
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου & Cookies, ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες σε αυτήν τη σελίδα. Ως εκ τούτου, ζητάμε από τους χρήστες να συμβουλεύονται συχνά αυτήν τη σελίδα, λαμβάνοντας ως αναφορά την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.
Ενόψει οποιωνδήποτε ενημερώσεων ή αλλαγών σε αυτό το έγγραφο, οι χρήστες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τις αλλαγές που έγιναν, συγκρίνοντας τις διαφορετικές εκδόσεις των πληροφοριών που μπορεί να έχουν εμφανιστεί με την πάροδο του χρόνου, όπως οι προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου σε κάθε περίπτωση παραμένουν διαθέσιμα για διαβούλευση από τους Χρήστες στον ιστότοπο.
Σε περίπτωση μη αποδοχής των αλλαγών που έγιναν στην παρούσα δήλωση απορρήτου, ο Χρήστης υποχρεούται να διακόψει τη χρήση αυτού του ιστότοπου και να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα στέλνοντας συγκεκριμένη επικοινωνία στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στις διευθύνσεις που αναφέρονται παραπάνω
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η Πολιτική Απορρήτου & Cookies θα συνεχίσει να ισχύει για προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Σε περίπτωση ερωτήσεων, σχολίων και αιτημάτων σχετικά με αυτήν τη δήλωση απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ fabio@mercatometalli.com

Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τους Χρήστες να αναφέρουν τυχόν δυσκολίες που συναντούν κατά την προβολή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου & Cookies, προκειμένου να μπορούν, εάν είναι απαραίτητο, να προετοιμάσουν εναλλακτικές μεθόδους πληροφόρησης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 10/10/2018

Κυρίως μενού

Κουμπί κλήσης τώραΜόνο Χ Εταιρείες - 08-12 | 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ