Σίδηρος και σκραπ μετάλλων που προορίζονται για ανακύκλωση και επανεισαγωγή στον κύκλο παραγωγής της βαριάς βιομηχανίας χάλυβα.

Κυρίως μενού

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ