Κατεδάφιση ναυπηγείου

Σε απόθεμα

Ναυπηγικό υλικό. Καλώδια από σίδηρο, χάλυβα και χαλκό.

Τόπος: Βένετο

Κυρίως μενού

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ