Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα

ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

υλικό που προκύπτει από κατεδαφίσεις, πτωχεύσεις ή αποθέματα.

Κάθε είδος απορριμμάτων αντιστοιχεί σε έναν κωδικό cer. Κάθε μονάδα είναι γενικά εξουσιοδοτημένη από την Περιφέρειά της για την αποθήκευση ή/και την επεξεργασία μόνο ορισμένων κωδικών cer.

Για το λόγο αυτό είναι πάντα απαραίτητο να ελέγχουμε ότι οι εξουσιοδοτήσεις για τους κωδικούς cer που αναφέρονται στα απόβλητά μας υπάρχουν στις άδειες της μονάδας όπου θέλουμε να παραδώσουμε τα απόβλητά μας.

ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Οι άδειες στον τομέα των αποβλήτων χωρίζονται σε τέσσερις μακροοικονομικές κατηγορίες:

– Εξουσιοδοτήσεις αποθήκευσης.

– Άδειες μεταφοράς.

– Εξουσιοδοτήσεις για επεξεργασία και ανάκτηση.

– Άδειες διάθεσης.

Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ "R" ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΕΝΩ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ «Δ» ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ το Νομοθετικό Διάταγμα 152/06, Παράρτημα Γ:

Α1: για απόβλητα που επαναχρησιμοποιούνται κυρίως ως καύσιμο ή για παραγωγή ενέργειας
Α2: για την αναγέννηση και/ή ανάκτηση διαλυτών
Α3: για όλες τις εργασίες ανακύκλωσης ή/και ανάκτησης εκείνων των οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συνήθης είναι η κομποστοποίηση)
Α4: χρησιμοποιείται για την ανακύκλωση και την ανάκτηση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, καθώς και για εργαλεία που αναγνωρίζονται ως μεταλλικές ενώσεις (συνήθως είναι τα δέματα με ναυάγια αυτοκινήτων)
Α5: για την ανακύκλωση ή/και ανάκτηση άλλων ανόργανων ουσιών
Α6: χρησιμοποιείται για την αναγέννηση οξέων ή βάσεων
Α7: έγκυρη άδεια για την ανάκτηση προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση ρύπων
Α8: χρησιμοποιείται για την ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες
Α9: για την αναγέννηση ή άλλες επαναχρήσεις χρησιμοποιημένων ελαίων
Α10: για διάδοση στο έδαφος προς όφελος της γεωργίας
Α11: ισχύει για τη χρήση αποβλήτων που προέρχονται από μία από τις εργασίες που υποδεικνύονται από τα R1 έως R10
Α12: χρήσιμο για την ανταλλαγή αποβλήτων και να το υποβάλει σε μία από τις λειτουργίες που υποδεικνύονται από R1 έως R11
Α13: υποδεικνύει την εξουσιοδότηση για τη διάθεση αποβλήτων σε εφεδρεία και στη συνέχεια την υποβολή τους σε μία από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12 (εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, πριν από τη συλλογή, στον τόπο παραγωγής τους)

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ το Νομοθετικό Διάταγμα 152/06, Παράρτημα Β

D1: Εναπόθεση στο έδαφος ή στο έδαφος (π.χ. χωματερή)
D2: Επεξεργασία εδάφους (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή λάσπης στα εδάφη)
D3: Βαθιές εγχύσεις (π.χ. εγχύσεις αντλούμενων απορριμμάτων σε φρεάτια. Σε θόλους αλατιού ή φυσικά γεωλογικά ρήγματα)
D4: Λιμνοθάλασσα (π.χ. απόρριψη υγρών αποβλήτων ή λάσπης σε πηγάδια, λίμνες ή λιμνοθάλασσες κ.λπ.)
D5: Ειδικά προετοιμασμένοι ΧΥΤΑ (π.χ. συστηματοποίηση σε ξεχωριστά στεγανά κελιά, καλυμμένα ή απομονωμένα μεταξύ τους και από το περιβάλλον)
D6: Απόρριψη στερεών αποβλήτων στο υδάτινο περιβάλλον εκτός από τη βύθιση
D7: Βύθιση, συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο υπέδαφος της θάλασσας
D8: Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται αλλού στο παρόν παράρτημα, με αποτέλεσμα ενώσεις ή μείγματα που αποβάλλονται σύμφωνα με μία από τις διαδικασίες που αναφέρονται στα σημεία Δ1 έως Δ12
D9: Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται αλλού στο παρόν παράρτημα, η οποία οδηγεί σε ενώσεις ή μείγματα που απομακρύνονται σύμφωνα με μία από τις διαδικασίες που αναφέρονται στα σημεία Δ1 έως Δ12 (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, πύρωση κ.λπ.)
D10: Αποτέφρωση εδάφους
D11: Αποτέφρωση στη θάλασσα
D12: Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση δοχείων σε ορυχείο κ.λπ.)
D13: Προκαταρκτική ομαδοποίηση πριν από μία από τις πράξεις που αναφέρονται στα σημεία Δ1 έως Δ12
D14: Προκαταρκτική επανεπεξεργασία πριν από μία από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία Δ1 έως Δ13
D15: Προκαταρκτική κατάθεση πριν από μία από τις πράξεις που αναφέρονται στα σημεία Δ1 έως Δ14 (εξαιρουμένης της προσωρινής κατάθεσης, πριν από την παραλαβή, στον τόπο παραγωγής τους)

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ EWC ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ:

010000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΑΠΟ ΟΡΥΧΕΙΟ Ή ΛΑΤΟΜΕΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ή ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

010100 Απόβλητα CER που παράγονται από εξόρυξη ορυκτών

010101 Απόβλητα CER από την εξόρυξη μεταλλευμάτων

010102 Απόβλητα CER από εξόρυξη μη μεταλλικών ορυκτών

010300 Απόβλητα CER που παράγονται από χημικές και φυσικές επεξεργασίες μεταλλευμάτων

010304 * Αποστειρωμένα CER που μπορούν να δημιουργήσουν οξύ που παράγεται από την επεξεργασία θειούχου μεταλλεύματος

010305 * CER άλλα απορρίμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

010306 CER αποστειρωμένα εκτός από αυτά που αναφέρονται στα 01 03 04 και 01 03 05

010307 * CER άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από χημικές και φυσικές επεξεργασίες μεταλλευμάτων

010308 CER σκόνη και συναφή υπολείμματα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 01 03 07

010309 CER κόκκινες λάσπες από παραγωγή αλουμίνας εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 01 03 07

010399 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

010400 Απόβλητα CER που παράγονται από χημικές και φυσικές επεξεργασίες μη μεταλλικών ορυκτών

010407 * Απόβλητα CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, που παράγονται από χημικές και φυσικές επεξεργασίες μη μεταλλικών ορυκτών

010408 CER απορρίμματα χαλίκι και θρυμματισμένη πέτρα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 01 04 07

010409 CER απόβλητα άμμου και αργίλου 010410 σκόνη και συναφή υπολείμματα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 01 04 07

010411 Απόβλητα CER από την επεξεργασία ποτάσας και ορυκτού αλατιού εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 01 04 07

010412 Απορρίμματα CER και άλλα υπολείμματα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών εκτός από αυτά που αναφέρονται στα 01 04 07 και 01 04 11

010413 Απορρίμματα CER από επεξεργασία πέτρας εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 01 04 07

010499 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

010500 CER λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων

010504 CER λάσπες και απορρίμματα γεωτρήσεων γεωτρήσεων γλυκού νερού

010505 * Λάσπη και απόβλητα γεωτρήσεων που περιέχουν λάδι CER

010506 * CER λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεώτρηση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

010507 CER λάσπες γεωτρήσεων και απορρίμματα που περιέχουν βαρίτη, άλλα από εκείνα των 01 05 05 και 01 05 06

010508 EWC χλωριούχες λάσπες γεωτρήσεων και απορρίμματα εκτός από εκείνα των 01 05 05 και 01 05 06

010599 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

020000 CER ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΟΥΡΓΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΥΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

020100 απόβλητα CER από τη γεωργία, την κηπουρική, την υδατοκαλλιέργεια, τη δασοκομία, το κυνήγι και την αλιεία 020101 λάσπες από εργασίες πλυσίματος και καθαρισμού

020102 CER απόβλητα ζωικών ιστών

020103 CER απόβλητα φυτικών ιστών

020104 CER πλαστικά απορρίμματα (εκτός συσκευασίας)

020106 CER περιττώματα ζώων, ούρα και κοπριά (συμπεριλαμβανομένης της χρησιμοποιημένης κλινοστρωμνής), λύματα, συλλέγονται χωριστά και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός του εργοταξίου

020107 Δασικά απόβλητα CER

020108 * Αγροχημικά απόβλητα CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

020109 Αγροχημικά απόβλητα EWC εκτός από αυτά του 02 01 08

020110 CER απορρίμματα μετάλλων

020199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

020200 CER απόβλητα από την παρασκευή και την επεξεργασία κρέατος, ψαριών και άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης

020201 CER λάσπες από εργασίες πλυσίματος και καθαρισμού

020202 CER απόβλητα ζωικών ιστών

020203 Απόβλητα CER ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

020204 CER λάσπες από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων

020299 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

020300 Απόβλητα CER από την παρασκευή και την επεξεργασία φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, βρώσιμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού· της παραγωγής κονσερβοποιημένων τροφίμων· παραγωγή μαγιάς και εκχυλίσματος μαγιάς· παρασκευή και ζύμωση μελάσας

020301 λάσπες CER που παράγονται με πλύσιμο, καθαρισμό, ξεφλούδισμα, φυγοκέντρηση και διαχωρισμό συστατικών

020302 Απόβλητα CER που σχετίζονται με τη χρήση συντηρητικών

020303 Απόβλητα CER που παράγονται με εκχύλιση με διαλύτες

020304 Απόβλητα CER ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CER

020305 CER λάσπες από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων

020399 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

020400 CER απόβλητα από διύλιση ζάχαρης

020401 CER υπολείμματα ρύπων από εργασίες καθαρισμού και πλυσίματος τεύτλων

020402 CER εκτός προδιαγραφών ανθρακικό ασβέστιο

020403 CER λάσπες από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων

020499 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

020500 CER απόβλητα από τη γαλακτοβιομηχανία

020501 Απόβλητα CER ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

020502 CER λάσπες από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων

020599 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

020600 CER απόβλητα από τη βιομηχανία ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας

020601 Απόβλητα CER ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

020602 Απόβλητα CER που σχετίζονται με τη χρήση συντηρητικών

020603 CER λάσπες από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων

020699 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

020700 CER απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εκτός από καφέ, τσάι και κακάο)

020701 Απόβλητα CER που παράγονται με πλύσιμο, καθαρισμό και άλεση της πρώτης ύλης

020702 Απόβλητα CER από την απόσταξη αλκοολούχων ποτών

020703 Απόβλητα CER που παράγονται με χημικές επεξεργασίες

020704 Απόβλητα CER ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

020705 CER λάσπες από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων

020799 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

030000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΛ, ΕΠΙΠΛΩΝ, ΠΟΛΠ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ

030100 CER απόβλητα από την επεξεργασία ξύλου και την παραγωγή πάνελ και επίπλων

030101 CER απόβλητα φλοιού και φελλού

030104 * EWC πριονίδι, ροκανίδια, μοσχεύματα, ξύλο, μοριοσανίδες και καπλαμάς που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 030105 πριονίδι, ροκανίδια, μοσχεύματα, ξύλο, μοριοσανίδες και καπλαμάς εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 03 01 04

030199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

030200 CER απόβλητα από επεξεργασίες διατήρησης ξύλου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CER

030201 * Προϊόντα CER για συντηρητικές επεξεργασίες ξύλου που περιέχουν μη αλογονωμένες οργανικές ενώσεις

030202 * Προϊόντα CER για τη συντήρηση ξύλου που περιέχει χλωριωμένες οργανικές ενώσεις

030203 * Προϊόντα CER για συντηρητικές επεξεργασίες ξύλου που περιέχει οργανομεταλλικές ενώσεις

030204 * Προϊόντα CER για τη συντήρηση ξύλου που περιέχει ανόργανες ενώσεις

030205 * CER άλλα προϊόντα για τη συντήρηση ξύλου που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

030299 Προϊόντα CER για επεξεργασίες συντήρησης ξύλου που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

030300 απορρίμματα CER από την παραγωγή και επεξεργασία χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού 030301 απόβλητα φλοιού και ξύλου

030302 CER λάσπες ανάκτησης από λουτρά διαβροχής (πράσινο ποτό)

030305 CER λάσπες από διαδικασίες απομελάνωσης στην ανακύκλωση χαρτιού

030307 CER απόβλητα από μηχανικό διαχωρισμό στην παραγωγή χαρτοπολτού από απορρίμματα χαρτιού και χαρτονιού

030308 CER απόβλητα από τη διαλογή χαρτιού και χαρτονιού που προορίζονται για ανακύκλωση

030309 CER απόβλητα ιλύες που περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο

030310 CER απόβλητα ίνες και λάσπες που περιέχουν ίνες, υλικά πλήρωσης και προϊόντα επικάλυψης που παράγονται από διαδικασίες μηχανικού διαχωρισμού

030311 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 03 03 10

030399 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

040000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

040100 CER απορρίμματα από επεξεργασία δέρματος και γούνας

040101 CER σάρκες και θραύσματα ασβέστη

040102 CER απόβλητα ασβεστοποίησης

040103 * Η CER χρησιμοποιούσε λουτρά απολίπανσης που περιέχουν διαλύτες χωρίς υγρή φάση

040104 CER υγρό μαυρίσματος που περιέχει χρώμιο

040105 CER υγρό μαυρίσματος που δεν περιέχει χρώμιο

040106 λάσπες CER, ιδίως παραγόμενες με επιτόπια επεξεργασία λυμάτων, που περιέχουν χρώμιο

040107 λάσπες CER, ιδίως παραγόμενες με επιτόπια επεξεργασία λυμάτων, που δεν περιέχουν χρώμιο

040108 CER δεψασμένο δέρμα (αποκόμματα, απορρίμματα, μοσχεύματα, σκόνες γυαλίσματος) που περιέχει χρώμιο

040109 CER απόβλητα από εργασίες συσκευασίας και φινιρίσματος

040199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

040200 CER απόβλητα από την κλωστοϋφαντουργία

040209 Απόβλητα CER από σύνθετα υλικά (εμποτισμένες ίνες, ελαστομερή, πλαστομερή)

040210 CER οργανικό υλικό από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κερί)

040214 * Απόβλητα CER από εργασίες φινιρίσματος που περιέχουν οργανικούς διαλύτες

040215 Απορρίμματα φινιρίσματος CER εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 04 02 14

040216 * Βαφές και χρωστικές CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

040217 CER χρωστικές και χρωστικές άλλες από αυτές που αναφέρονται στο 04 02 16

040219 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

040220 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 04 02 19

040221 Απόβλητα CER από ακατέργαστες υφαντικές ίνες

040222 Απόβλητα CER από επεξεργασμένες υφαντικές ίνες

040299 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

050000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΑΠΟ ΔΙΥΛΙΣΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ

050100 CER απόβλητα από διύλιση πετρελαίου

050102 * λάσπες CER από διαδικασίες αφαλάτωσης 050103 * λάσπες που εναποτίθενται στον πυθμένα των δεξαμενών

050104 * Οξέος λάσπης CER που παράγεται με διαδικασίες αλκυλίωσης

050105 * Διαρροή λαδιού CER

050106 * Ελαιώδεις λάσπες CER που παράγονται από τη συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

050107 * όξινες πίσσες CER

050108 * EWC άλλες πίσσες

050109 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

050110 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 05 01 09

050111 * Απόβλητα CER από τον καθαρισμό καυσίμων με βάσεις

050112 * Οξέα CER που περιέχουν έλαια

050113 CER υπολειμματική λάσπη από το νερό τροφοδοσίας του λέβητα

050114 Απόβλητα CER που παράγονται από πύργους ψύξης

050115 * Εξαντλημένα πήλινα φίλτρα CER

050116 CER απόβλητα που περιέχουν θείο από αποθείωση πετρελαίου

050117 άσφαλτος CER

050199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

050600 Απόβλητα CER που παράγονται από την πυρολυτική επεξεργασία του άνθρακα

050601 * όξινες πίσσες CER

050603 * EWC άλλες πίσσες

050604 Απόβλητα CER που παράγονται από πύργους ψύξης

050699 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

050700 Απόβλητα CER που παράγονται από τον καθαρισμό και τη μεταφορά φυσικού αερίου

050701 * Απόβλητα EWC που περιέχουν υδράργυρο

050702 Απόβλητα CER που περιέχουν θείο

050799 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

060000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΑΠΟ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

060100 Απόβλητα CER από την παραγωγή, τη σύνθεση, την προμήθεια και τη χρήση οξέων

060101 * CER θειικό οξύ και θειικό οξύ

060102 * CER υδροχλωρικό οξύ

060103 * CER υδροφθορικό οξύ

060104 * CER φωσφορικό και φωσφορικό οξύ

060105 * CER νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ

060106 * CER άλλα οξέα 060199 απόβλητα που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

060200 CER απόβλητα από την κατασκευή, τη σύνθεση, την προμήθεια και τη χρήση βάσεων

060201 * CER υδροξείδιο του ασβεστίου

060203 * CER υδροξείδιο αμμωνίου

060204 * CER υδροξείδιο νατρίου και καλίου

060205 * EWC άλλες βάσεις 060299 απορρίμματα που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

060300 CER απόβλητα από το MFSU αλάτων, διαλυμάτων τους και οξειδίων μετάλλων

060311 * Άλατα CER και διαλύματά τους, που περιέχουν κυανιούχα

060313 * Άλατα CER και διαλύματά τους, που περιέχουν βαρέα μέταλλα

060314 Άλατα CER και τα διαλύματά τους, εκτός από αυτά που αναφέρονται στα 06 03 11 και 06 03 13

060315 * Οξείδια μετάλλων CER που περιέχουν βαρέα μέταλλα

060316 CER οξείδια μετάλλων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 06 03 15

060399 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

060400 CER απόβλητα που περιέχουν μέταλλα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 06 03

060403 * Απόβλητα CER που περιέχουν αρσενικό

060404 * Απόβλητα EWC που περιέχουν υδράργυρο

060405 * Απόβλητα CER που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα

060499 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

060500 CER λάσπες από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων

060502 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

060503 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 06 05 02

060600 CER απόβλητα από την παραγωγή, τη σύνθεση, την προμήθεια και τη χρήση χημικών ουσιών που περιέχουν θείο, χημικές διεργασίες θείου και διεργασίες αποθείωσης

060602 * Απόβλητα CER που περιέχουν επικίνδυνα σουλφίδια

060603 Απόβλητα EWC που περιέχουν θειούχα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 06 06 02

060699 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

060700 απόβλητα CER από την παραγωγή, τη σύνθεση, την προμήθεια και τη χρήση προϊόντων αλογόνου και χημικές διεργασίες αλογόνου

060701 * Απόβλητα CER από ηλεκτρολυτικές διεργασίες που περιέχουν αμίαντο

060702 * Ενεργός άνθρακας EWC από παραγωγή χλωρίου

060703 * ιλύες θειικού βαρίου CER που περιέχουν υδράργυρο

060704 * Διαλύματα και οξέα CER, π.χ. οξύ επαφής

060799 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

060800 CER απόβλητα από την παραγωγή, τη σύνθεση, την προμήθεια και τη χρήση πυριτίου και των παραγώγων του

060802 * Απόβλητα CER που περιέχουν επικίνδυνο χλωροσιλάνιο

060899 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

060900 απόβλητα CER από το MFSU προϊόντων φωσφόρου και χημικές διεργασίες φωσφόρου

060902 CER σκωρία φωσφόρου

060903 * Απόβλητα αντίδρασης με βάση το ασβέστιο CER που περιέχουν ή έχουν μολυνθεί με επικίνδυνες ουσίες

060904 CER απόβλητα αντίδρασης με βάση το ασβέστιο άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 06 09 03

060999 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

061000 απόβλητα CER από το MFSU χημικών ουσιών που περιέχουν άζωτο, χημικών διεργασιών αζώτου και παραγωγής λιπασμάτων

061002 * Απόβλητα EWC που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

061099 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

061100 Απόβλητα CER από την παραγωγή ανόργανων και αδιαφανών χρωστικών

061101 Απόβλητα CER από αντιδράσεις με βάση το ασβέστιο για την παραγωγή διοξειδίου του τιτανίου

061199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

061300 Απόβλητα CER από ανόργανες χημικές διεργασίες που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

061301 * EWC φυτοπροστατευτικά προϊόντα, συντηρητικά ξύλου και άλλα ανόργανα βιοκτόνα

061302 * Εξαντλημένος ενεργός άνθρακας EWC (εκτός από 06 07 02)

061303 CER μαύρο άνθρακα

061304 * Απόβλητα CER από την επεξεργασία αμιάντου

061305 * αιθάλη CER

061399 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

070000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

070100 CER απόβλητα από την παραγωγή, τη σύνθεση, την προμήθεια και τη χρήση βασικών οργανικών χημικών ουσιών

070101 * CER υδατικά διαλύματα πλύσης και μητρικά υγρά

070103 * CER αλογονωμένοι οργανικοί διαλύτες, διαλύματα πλυσίματος και μητρικά υγρά

070104 * CER άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

070107 * Αλογονωμένοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης με CER

070108 * CER άλλοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης

070109 * Αλογονωμένα κέικ φίλτρου CER και αναλωμένα απορροφητικά

070110 * CER άλλα κέικ φίλτρου και χρησιμοποιημένα απορροφητικά

070111 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

070112 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 07 01 11

070199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

070200 CER απόβλητα από το MFSU πλαστικών, συνθετικών καουτσούκ και τεχνητών ινών

070201 * CER υδατικά διαλύματα πλύσης και μητρικά υγρά

070203 * CER αλογονωμένοι οργανικοί διαλύτες, διαλύματα πλυσίματος και μητρικά υγρά

070204 * CER άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

070207 * Αλογονωμένοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης με CER

070208 * CER άλλοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης

070209 * Αλογονωμένα κέικ φίλτρου CER και αναλωμένα απορροφητικά

070210 * CER άλλα κέικ φίλτρου και χρησιμοποιημένα απορροφητικά

070211 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

070212 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 07 02 11

070213 CER πλαστικά απορρίμματα

070214 * Απόβλητα CER από πρόσθετα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

070215 Απόβλητα CER από πρόσθετα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 07 02 14

070216 * Απόβλητα CER που περιέχουν επικίνδυνη σιλικόνη

070217 EWC απορρίμματα που περιέχουν σιλικόνη εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 07 02 16

070299 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

070300 Απόβλητα CER από το MFSU οργανικών βαφών και χρωστικών (εκτός 06 11)

070301 * CER υδατικά διαλύματα πλύσης και μητρικά υγρά

070303 * CER αλογονωμένοι οργανικοί διαλύτες, διαλύματα πλυσίματος και μητρικά υγρά

070304 * CER άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

070307 * Αλογονωμένοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης με CER

070308 * CER άλλοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης

070309 * Αλογονωμένα κέικ φίλτρου CER και αναλωμένα απορροφητικά

070310 * CER άλλα κέικ φίλτρου και χρησιμοποιημένα απορροφητικά

070311 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

070312 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 07 03 11

070399 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

070400 CER απόβλητα από την κατασκευή, τη σύνθεση, την προμήθεια και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εκτός 02 01 08 και 02 01 09), παραγόντων συντήρησης ξύλου (εκτός 03 02) και άλλων οργανικών βιοκτόνων

070401 * CER υδατικά διαλύματα πλύσης και μητρικά υγρά

070403 * CER αλογονωμένοι οργανικοί διαλύτες, διαλύματα πλυσίματος και μητρικά υγρά

070404 * CER άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

070407 * Αλογονωμένοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης με CER

070408 * CER άλλοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης

070409 * Αλογονωμένα κέικ φίλτρου CER και αναλωμένα απορροφητικά

070410 * CER άλλα κέικ φίλτρου και χρησιμοποιημένα απορροφητικά

070411 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

070412 CER angi από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 07 04 11

070413 * Στερεά απόβλητα CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

070499 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

070500 CER απορρίμματα από την κατασκευή, τη σύνθεση, την προμήθεια και τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων

070501 * CER υδατικά διαλύματα πλύσης και μητρικά υγρά

070503 * CER αλογονωμένοι οργανικοί διαλύτες, διαλύματα πλυσίματος και μητρικά υγρά

070504 * CER άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

070507 * Αλογονωμένοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης με CER

070508 * CER άλλοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης

070509 * Αλογονωμένα κέικ φίλτρου CER και αναλωμένα απορροφητικά

070510 * CER άλλα κέικ φίλτρου και χρησιμοποιημένα απορροφητικά

070511 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

070512 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 07 05 11

070513 * Στερεά απόβλητα CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

070514 Στερεά απόβλητα CER εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 07 05 13

070599 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

070600 CER απόβλητα από την παραγωγή, σύνθεση, προμήθεια και χρήση λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών και καλλυντικών

070601 * CER υδατικά διαλύματα πλύσης και μητρικά υγρά

070603 * CER αλογονωμένοι οργανικοί διαλύτες, διαλύματα πλυσίματος και μητρικά υγρά

070604 * CER άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

070607 * Αλογονωμένοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης με CER

070608 * CER άλλοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης

070609 * Αλογονωμένα κέικ φίλτρου CER και αναλωμένα απορροφητικά

070610 * CER άλλα κέικ φίλτρου και χρησιμοποιημένα απορροφητικά

070611 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

070612 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 07 06 11

070699 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

070700 απόβλητα CER από το MFSU εκλεκτών χημικών και χημικών ουσιών που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

070701 * CER υδατικά διαλύματα πλύσης και μητρικά υγρά

070703 * CER αλογονωμένοι οργανικοί διαλύτες, διαλύματα πλυσίματος και μητρικά υγρά

070704 * CER άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά

070707 * Αλογονωμένοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης με CER

070708 * CER άλλοι πυθμένας και υπολείμματα αντίδρασης

070709 * Αλογονωμένα κέικ φίλτρου CER και αναλωμένα απορροφητικά

070710 * CER άλλα κέικ φίλτρου και χρησιμοποιημένα απορροφητικά

070711 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

070712 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 07 07 11

070799 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

080000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΜΑΛΤΑ), ΚΟΛΛΕΣ, ΣΤΕΓΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

080100 CER απόβλητα από την κατασκευή, τη σύνθεση, την προμήθεια και τη χρήση και αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών

080111 * CER απόβλητα χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

080112 CER απόβλητα χρώματα και βερνίκια εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 08 01 11

080113 * λάσπες CER από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

080114 CER λάσπες από χρώματα και βερνίκια άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 08 01 13

080115 * CER υδατικές λάσπες που περιέχουν χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

080116 CER υδατικές λάσπες που περιέχουν χρώματα και βερνίκια άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 08 01 15

080117 * λάσπες CER από αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

080118 CER λάσπες από αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 08 01 17

080119 * Υδατικά εναιωρήματα CER που περιέχουν χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

080120 CER υδατικά εναιωρήματα που περιέχουν χρώματα και βερνίκια άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 08 01 19

080121 * Υπολείμματα CER βαφής ή διαβρωτικών χρωμάτων

080199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

080200 απορρίμματα CER από το MFSU άλλων επικαλύψεων (συμπεριλαμβανομένων των κεραμικών υλικών)

080201 CER σκόνη απορριμμάτων από επιστρώσεις

080202 CER υδατικές λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά

080203 CER υδατικά εναιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά

080299 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

080300 CER απόβλητα από την κατασκευή, τη σύνθεση, την προμήθεια και τη χρήση μελανιών εκτύπωσης

080307 CER υδατικές λάσπες που περιέχουν μελάνι

080308 CER υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνι

080312 * Απόβλητο μελάνι CER που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

080313 CER απόβλητα μελάνι εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 08 03 12

080314 * λάσπες μελανιού CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

080315 CER λάσπες μελανιού εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 08 03 14

080316 * Υπολείμματα CER χημικών διαλυμάτων για χάραξη

080317 * CER απόβλητα γραφίτη εκτύπωσης που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

080318 CER απορρίμματα γραφίτη εκτύπωσης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 08 03 17

080319 * λάδια διασποράς CER

080399 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

080400 CER απόβλητα από την κατασκευή, τη σύνθεση, την προμήθεια και τη χρήση συγκολλητικών και στεγανοποιητικών ουσιών (συμπεριλαμβανομένων των στεγανωτικών προϊόντων)

080409 * Απόβλητα κόλλες και στεγανωτικά CER που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

080410 CER απόβλητα κόλλες και στεγανωτικά εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 08 04 09

080411 * Συγκολλητικές και στεγανοποιητικές λάσπες CER που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

080412 CER Συγκολλητικές και στεγανωτικές λάσπες άλλες από αυτές που αναφέρονται στο 08 04 11

080413 * CER υδατικές λάσπες που περιέχουν κόλλες και στεγανωτικά που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

080414 CER υδατικές λάσπες που περιέχουν κόλλες και στεγανωτικά άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 08 04 13

080415 * Υδατικά υγρά απόβλητα CER που περιέχουν κόλλες και στεγανωτικά που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

080416 CER υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες και στεγανωτικά άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 08 04 15

080417 * Λάδι ρητίνης CER

080499 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

080500 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά στο 08

080501 * Ισοκυανικά απόβλητα CER

090000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

090100 CER απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία

090101 * Λύσεις ανάπτυξης και ενεργοποίησης με βάση το νερό CER

090102 * Λύσεις ανάπτυξης πλακών offset με βάση το νερό CER

090103 * Λύσεις ανάπτυξης με διαλύτες CER

090104 * Στερεωτικά διαλύματα CER

090105 * Διαλύματα πλυσίματος CER και διαλύματα αναστολής στερέωσης

090106 * Απόβλητα CER που περιέχουν άργυρο από επιτόπια επεξεργασία φωτογραφικών απορριμμάτων

090107 CER φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχει ασήμι ή ενώσεις αργύρου

090108 CER φωτογραφικό φιλμ και χαρτί, απαλλαγμένο από ασήμι ή ενώσεις αργύρου

090110 CER κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες

090111 * Κάμερες μίας χρήσης CER που περιέχουν μπαταρίες που περιλαμβάνονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03

090112 CER κάμερες μίας χρήσης εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 09 01 11

090113 * Υδατικά υγρά απόβλητα EWC από επιτόπια ανάκτηση αργύρου εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 09 01 06

090199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

100000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

100100 Απόβλητα CER που παράγονται από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και άλλους θερμικούς σταθμούς (εκτός 19)

100101 CER τέφρα πυθμένα, σκωρία και σκόνη λέβητα (εκτός από τη σκόνη του λέβητα που αναφέρεται στο 10 01 04)

100102 CER ιπτάμενη τέφρα άνθρακα

100103 CER ιπτάμενη τέφρα από τύρφη και ακατέργαστο ξύλο

100104 * Ελαφριά τέφρα CER από μαζούτ και σκόνη λέβητα

100105 Στερεά απόβλητα CER που παράγονται από αντιδράσεις με βάση το ασβέστιο σε διαδικασίες αποθείωσης καυσαερίων

100107 λασπωμένα απόβλητα CER που παράγονται από αντιδράσεις με βάση το ασβέστιο σε διαδικασίες αποθείωσης καυσαερίων

100109 * CER θειικό οξύ

100113 * Ιπτάμενη τέφρα CER από γαλακτωματοποιημένους υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο

100114 * Τέφρα πυθμένα CER, σκωρία και σκόνη λέβητα από συναποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

100115 CER τέφρα πυθμένα, σκωρία και σκόνη λέβητα από συναποτέφρωση εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 01 14

100116 * Ιπτάμενη τέφρα CER από συναποτέφρωση που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

100117 CER ιπτάμενη τέφρα από συναποτέφρωση εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 10 01 16

100118 * Απόβλητα CER από τον καθαρισμό των καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100119 Απόβλητα CER από τον καθαρισμό των καυσαερίων εκτός από αυτά που αναφέρονται στα 10 01 05, 10 01 07 και 10 01 18

100120 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100121 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 10 01 20

100122 * CER υδατικές λάσπες από εργασίες καθαρισμού λεβήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100123 CER υδατικές λάσπες από τον καθαρισμό λεβήτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 10 01 22

100124 CER άμμος αντιδραστήρων ρευστοποιημένης κλίνης

100125 Απόβλητα CER από την αποθήκευση και την προετοιμασία καυσίμων από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς με καύση άνθρακα

100126 Απόβλητα CER που παράγονται από την επεξεργασία του νερού ψύξης

100199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

100200 απόβλητα CER από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα

100201 Απόβλητα CER από επεξεργασία σκωρίας

100202 CER ακατέργαστη σκωρία

100207 * Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100208 Απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 02 07

100210 CER κυλιόμενες νιφάδες

100211 * Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης, που περιέχουν έλαια

100212 Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 02 11

100213 * λάσπες CER και κέικ φίλτρου από επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100214 CER λάσπες και κέικ φίλτρου από επεξεργασία αερίων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 02 13

100215 CER άλλες λάσπες και κέικ φίλτρου

100299 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

100300 απόβλητα CER από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου

100302 CER θραύσματα ανοδίων

100304 * EWC σκωρία πρωτογενούς παραγωγής

100305 CER απόβλητα αλουμίνας

100308 * Αλατούχα σκωρία CER από δευτερογενή παραγωγή

100309 * EWC μαύρη σκωρία δευτερογενούς παραγωγής

100315 * Εύφλεκτα προϊόντα CER ή που εκπέμπουν, κατά την επαφή με το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

100316 CER skimming εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 03 15

100317 * Απόβλητα EWC που περιέχουν πίσσα από παραγωγή ανόδου

100318 CER απορρίμματα που περιέχουν άνθρακα από την κατασκευή ανόδου, άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 10 03 17

100319 * Σκόνη καυσαερίων CER που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

100320 CER σκόνη καυσαερίων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 10 03 19

100321 * EWC άλλες σκόνες και σωματίδια (συμπεριλαμβανομένων εκείνων από σφαιρόμυλους) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100322 CER άλλες σκόνες και σωματίδια (συμπεριλαμβανομένων εκείνων από σφαιρόμυλους) εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 03 21

100323 * Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100324 Απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 03 23

100325 * λάσπες CER και κέικ φίλτρου από επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100326 CER λάσπες και κέικ φίλτρου από επεξεργασία αερίων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 03 25

100327 * Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχει λάδι

100328 Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 03 27

100329 * Απόβλητα CER από την επεξεργασία αλατούχου ορού και μαύρων σκωριών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100330 Απόβλητα CER από την επεξεργασία αλατούχου ορού και μαύρων σκωριών εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 03 29

100399 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

100400 απόβλητα CER από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου

100401 * Σκουριές CER από πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή

100402 * Ακαθαρσίες CER και αποβουτυρώσεις από πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή

100403 * Αρσενικό ασβέστιο CER

100404 * Σκόνη καυσαερίων CER

100405 * CER άλλες σκόνες και σωματίδια

100406 * Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων

100407 * Λάσμες CER και κέικ φίλτρου από επεξεργασία καυσαερίων

100409 * Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχει λάδι

100410 Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 04 09

100499 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

100500 απόβλητα CER από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου

100501 Σκουριές CER από πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή

100503 * Σκόνη καυσαερίων CER

100504 CER άλλες σκόνες και σωματίδια

100505 * Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων

100506 * Λάσμες CER και κέικ φίλτρου από επεξεργασία καυσαερίων

100508 * Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχει λάδι

100509 Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 05 08

100510 * CER σκουριά και skimming που είναι εύφλεκτα ή εκπέμπουν, κατά την επαφή με το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

100511 CER σκουριά και ξαφρίσματα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 05 10

100599 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

100600 απόβλητα CER από τη θερμική μεταλλουργία του χαλκού

100601 Σκουριές CER από πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή

100602 CER ακαθαρσίες και αποβουτυρώσεις από πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή

100603 * Σκόνη καυσαερίων CER

100604 CER άλλες σκόνες και σωματίδια

100606 * Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων

100607 * Λάσμες CER και κέικ φίλτρου από επεξεργασία καυσαερίων

100609 * Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχει λάδι

100610 Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 06 09

100699 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

100700 απορρίμματα CER από θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και πλατίνας 100701 σκωρίες πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής

100702 CER ακαθαρσίες και αποβουτυρώσεις από πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή

100703 Στερεά απόβλητα CER που παράγονται από την επεξεργασία αναθυμιάσεων

100704 CER άλλες σκόνες και σωματίδια

100705 CER λάσπες και υπολείμματα φίλτρων που παράγονται από την επεξεργασία αναθυμιάσεων

100707 * Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχει λάδι

100708 Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 07 07

100799 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

100800 Απόβλητα CER από θερμική μεταλλουργία άλλων μη σιδηρούχων ορυκτών

100804 CER σκόνη και σωματίδια

100808 * Αλμυρές σκωρίες CER από πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή

100809 CER άλλες σκωρίες

100810 * Ακαθαρσίες CER και skimings που είναι εύφλεκτα ή εκπέμπουν, κατά την επαφή με το νερό, εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες

100811 CER ακαθαρσίες και ξανθά άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 10 08 10

100812 * Απόβλητα CER που περιέχουν πίσσα από την παραγωγή ανοδίων

100813 CER απορρίμματα που περιέχουν άνθρακα από την κατασκευή ανόδου, άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 10 08 12

100814 CER θραύσματα ανοδίων

100815 * Σκόνη καυσαερίων CER που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

100816 CER σκόνη καυσαερίων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 10 08 15

100817 * λάσπες CER και κέικ φίλτρου από επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100818 CER λάσπες και κέικ φίλτρου από επεξεργασία αερίων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 08 17

100819 * Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης που περιέχει λάδι

100820 Απόβλητα EWC από επεξεργασία νερού ψύξης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 08 19

100899 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

100900 Απόβλητα CER από την τήξη σιδηρούχων υλικών

100903 CER λιώσιμη σκωρία

100905 * CER αχρησιμοποίητα καλούπια χυτηρίου και πυρήνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100906 CER αχρησιμοποίητα καλούπια και πυρήνες χυτηρίου εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 09 05

100907 * Η CER χρησιμοποίησε καλούπια χυτηρίου και πυρήνες που περιείχαν επικίνδυνες ουσίες

100908 CER χρησιμοποίησε καλούπια και πυρήνες χυτηρίου εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 09 07

100909 * Σκόνη καυσαερίων CER που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

100910 CER σκόνη καυσαερίων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 10 09 09

100911 * EWC άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100912 CER άλλα σωματίδια εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 09 11

100913 * Συνδετικά απορριμμάτων CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100914 συνδετικά απορριμμάτων CER εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 09 13

100915 * Προϊόντα ανίχνευσης ρωγμών αποβλήτων CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

100916 CER απόβλητα προϊόντων ανιχνευτών ρωγμών εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 09 15

100999 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

101000 απόβλητα CER από χύτευση μη σιδηρούχων υλικών

101003 CER λιώσιμη σκωρία

101005 * CER αχρησιμοποίητα καλούπια χυτηρίου και πυρήνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

101006 CER αχρησιμοποίητα καλούπια και πυρήνες χυτηρίου εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 10 05

101007 * Η CER χρησιμοποίησε καλούπια χυτηρίου και πυρήνες που περιείχαν επικίνδυνες ουσίες

101008 CER χρησιμοποίησε καλούπια και πυρήνες χυτηρίου εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 10 07

101009 * Σκόνη καυσαερίων CER που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

101010 CER σκόνη καυσαερίων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 10 10 09

101011 * EWC άλλα σωματίδια που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

101012 CER άλλα σωματίδια εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 10 11

101013 * Συνδετικά απορριμμάτων CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

101014 συνδετικά απορριμμάτων CER εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 10 13

101015 * Προϊόντα ανίχνευσης ρωγμών αποβλήτων CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

101016 CER απόβλητα προϊόντων ανιχνευτών ρωγμών εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 10 15

101099 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

101100 απόβλητα CER από την κατασκευή γυαλιού και προϊόντων γυαλιού

101103 CER απορρίμματα ινών με βάση το γυαλί

101105 CER σκόνη και σωματίδια

101109 * Μίγμα αποβλήτων CER που δεν έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία, που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

101110 Μίγμα αποβλήτων CER που δεν έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 11 09

101111 * Απορρίμματα γυαλιού EWC σε μορφή σωματιδίων και γυάλινη σκόνη που περιέχει βαρέα μέταλλα (π.χ. από καθοδικούς σωλήνες)

101112 Απορρίμματα γυαλιού EWC εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 11 11

101113 * Γυαλιστικό γυαλιού CER και λάσπη λείανσης που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

101114 CER λάσπη στίλβωσης και λείανσης γυαλιού εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 10 11 13

101115 * Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

101116 Απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 11 15

101117 * λάσπες CER και κέικ φίλτρου από επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

101118 CER λάσπες και κέικ φίλτρου από επεξεργασία αερίων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 11 17

101119 * Στερεά απόβλητα EWC από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

101120 Στερεά απόβλητα CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 11 19

101199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

101200 CER απόβλητα από την κατασκευή κεραμικών προϊόντων, τούβλων, πλακιδίων και οικοδομικών υλικών

101201 Απόβλητα CER από ενώσεις που δεν έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία

101203 CER σκόνη και σωματίδια

101205 CER λάσπες και υπολείμματα φίλτρων που παράγονται από την επεξεργασία αναθυμιάσεων

101206 καλούπια απορριμμάτων CER

101208 CER απορρίμματα κεραμικών, τούβλων, πλακιδίων και δομικών υλικών (υπόκειται σε θερμική επεξεργασία)

101209 * Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

101210 Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 12 09

101211 * Απόβλητα CER από εργασίες υαλοπινάκων που περιέχουν βαρέα μέταλλα

101212 Απόβλητα CER από εργασίες υαλοπίνακα εκτός από αυτές που αναφέρονται στο σημείο 10 12 11

101213 CER λάσπες από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων

101299 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

101300 απορρίμματα CER από την παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου και προϊόντα από αυτά τα υλικά

101301 Απόβλητα CER από ενώσεις που δεν έχουν υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία

101304 Απόβλητα CER από πύρωση και ενυδάτωση ασβέστη

101306 CER σκόνη και σωματίδια (εκτός από εκείνα των ειδών 10 13 12 και 10 13 13)

101307 CER λάσπες και υπολείμματα φίλτρων που παράγονται από την επεξεργασία αναθυμιάσεων

101309 * Απόβλητα CER από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου, που περιέχουν αμίαντο

101310 Απόβλητα CER από την παραγωγή αμιαντοτσιμέντου εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 13 09

101311 Απόβλητα CER από την παραγωγή σύνθετων υλικών με βάση το τσιμέντο, άλλα από αυτά που αναφέρονται στα σημεία 10 13 09 και 10 13 10

101312 * Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

101313 Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 13 12

101314 CER απόβλητα και λάσπη τσιμέντου

101399 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

101400 απόβλητα CER που παράγονται από φούρνους κρεμάτων

101401 * Απόβλητα CER από τον καθαρισμό των καυσαερίων που περιέχουν υδράργυρο

110000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΗ ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

110100 Απόβλητα CER που παράγονται από την επεξεργασία και την επικάλυψη μετάλλων (π.χ. γαλβανικές διεργασίες, επιμετάλλωση ψευδαργύρου, αποξήρανση, ηλεκτρολυτικός καθαρισμός, φωσφοροποίηση, αλκαλική απολίπανση, ανοδίωση)

110105 * CER pickling acids

110106 * Οξέα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

110107 * Βάσεις τουρσί CER

110108 * Φωσφορωτικές λάσπες CER

10109 * Λάσμες CER και κέικ φίλτρου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

110110 CER λάσπες και κέικ φίλτρου εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 11 01 09

110111 * Υδατικά διαλύματα πλύσης CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

110112 CER υδατικά διαλύματα πλύσης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 10 01 11

110113 * Απόβλητα απολίπανσης CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

110114 CER απορρίμματα απολίπανσης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 11 01 13

110115 * CER εκλούσεις και λάσπες από συστήματα μεμβρανών και συστήματα ανταλλαγής ιόντων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

110116 * Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων κορεσμένες ή εξαντλημένες με CER

110198 * EWC άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

110199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

110200 απόβλητα CER που παράγονται από την υδρομεταλλουργική επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων

110202 * Απόβλητα CER από υδρομεταλλουργία ψευδαργύρου (συμπεριλαμβανομένου του γιαροσίτη, του γαιθίτη)

110203 Απόβλητα CER από την παραγωγή ανοδίων για υδατικές ηλεκτρολυτικές διεργασίες

110205 * Απόβλητα CER από υδρομεταλλουργική επεξεργασία χαλκού που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

110206 Απόβλητα CER από υδρομεταλλουργική επεξεργασία χαλκού, άλλα από εκείνα του 11 02 05

110207 * EWC άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

110299 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

110300 CER Στερεά απόβλητα και λάσπη που παράγονται με διαδικασίες σκλήρυνσης

110301 * Απόβλητα CER που περιέχουν κυάνιο

110302 * Άλλα απόβλητα EWC

110500 απόβλητα CER που παράγονται με διαδικασίες εν θερμώ γαλβανισμού

110501 CER στερεός ψευδάργυρος

110502 CER τέφρα ψευδαργύρου

110503 * Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων

110504 * CER dark out of stock

110599 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

120000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

120100 απόβλητα CER που παράγονται από τη φυσική και μηχανική επεξεργασία επιφανειών και επεξεργασία μετάλλων και πλαστικών

120101 CER ρινίσματα και ροκανίδια από σιδηρούχα υλικά

120102 CER σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων υλικών

120103 CER ρινίσματα και ροκανίδια από μη σιδηρούχα υλικά

120104 CER σκόνη και σωματίδια από μη σιδηρούχα υλικά

120105 CER ρινίσματα και ροκανίδια από πλαστικά υλικά

120106 * ορυκτέλαια μηχανών CER που περιέχουν αλογόνα (εκτός από γαλακτώματα και διαλύματα)

120107 * ορυκτέλαια μηχανών CER, χωρίς αλογόνο (εκτός από γαλακτώματα και διαλύματα)

120108 * Γαλακτώματα CER και διαλύματα για μηχανήματα, που περιέχουν αλογόνα

120109 * Γαλακτώματα CER και διαλύματα για μηχανήματα, χωρίς αλογόνο

120110 * CER συνθετικά λιπαντικά μηχανών

120112 * Κεριά CER και χρησιμοποιημένα λίπη

120113 CER απόβλητα συγκόλλησης

120114 * Λάσμες κατεργασίας CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

120115 CER λάσπες κατεργασίας εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 12 01 14

120116 * CER απόβλητα λειαντικά υλικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

120117 CER απόβλητα λειαντικά υλικά εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 12 01 16

120118 * Μεταλλικές λάσπες CER (λάσπες λείανσης, ακονίσματος και επικάλυψης) που περιέχουν λάδι 120119 * λάδια μηχανών, άμεσα βιοαποικοδομήσιμα

120120 * Η CER χρησιμοποιήθηκε για λείανση σωμάτων και υλικών λείανσης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

120121 CER αναλωμένα σώματα λείανσης και υλικά λείανσης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 12 01 20

120199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

120300 Απόβλητα CER από διαδικασίες απολίπανσης νερού και ατμού (εκτός 11)

120301 * - υδατικά διαλύματα πλύσης

120302 * Απόβλητα CER που παράγονται με διαδικασίες απολίπανσης με ατμό

130000 CER ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός από τα βρώσιμα έλαια και τα έλαια που αναφέρονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19)

130100 CER απορρίμματα λαδιών για υδραυλικά κυκλώματα

130101 * Υδραυλικά λάδια CER που περιέχουν PCB (1)

130104 * CER χλωριωμένα γαλακτώματα 130105 * μη χλωριωμένα γαλακτώματα

130109 * CER ορυκτέλαια για υδραυλικά συστήματα, χλωριωμένα

130110 * CER ορυκτέλαια για υδραυλικά συστήματα, μη χλωριωμένα

130111 * CER συνθετικά λάδια για υδραυλικά συστήματα

130112 * CER άμεσα βιοδιασπώμενα λιπαντικά υδραυλικού κυκλώματος

130113 * CER άλλα λιπαντικά για υδραυλικά συστήματα

130200 CER απόβλητα λιπαντικά κινητήρα, λάδι κιβωτίου ταχυτήτων και λιπαντικά

130204 * CER απόβλητα ορυκτών χλωριωμένων λιπαντικών κινητήρα, κιβωτίων ταχυτήτων και λιπαντικών

130205 * Μη χλωριωμένα λιπαντικά κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων και λιπαντικών με βάση τα ορυκτά CER

130206 * CER απόβλητα συνθετικού κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων και λιπαντικού

130207 * CER εύκολα βιοδιασπώμενο κινητήρα, κιβώτιο ταχυτήτων και λάδι λίπανσης

130208 * CER άλλα λάδια κινητήρα, κιβωτίου ταχυτήτων και λιπαντικών

130300 CER απόβλητα μονωτικά και θερμοαγώγιμα λάδια

130301 * CER μονωτικά και θερμοαγώγιμα λάδια, που περιέχουν PCB

130306 * CER χλωριωμένα ορυκτά μονωτικά λάδια και λάδια μεταφοράς θερμότητας εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 13 03 01

130307 * CER μη χλωριωμένα μονωτικά και θερμοαγώγιμα ορυκτέλαια

130308 * CER συνθετικά μονωτικά και θερμοαγώγιμα λάδια

130309 * CER μονωτικά και θερμοαγώγιμα λάδια, άμεσα βιοδιασπώμενα

130310 * CER άλλα μονωτικά και θερμοαγώγιμα λάδια

130400 CER λάδια σεντίνας

130401 * Έλαια υδροσυλλεκτών CER από την εσωτερική ναυσιπλοΐα

130402 * CER λάδια υδροσυλλεκτών από υπονόμους προβλήτων

130403 * CER άλλα λιπαντικά υδροσυλλεκτών από τη ναυσιπλοΐα

130500 CER προϊόντα διαχωρισμού λαδιού/νερού

130501 * Στερεά απόβλητα CER από θαλάμους άμμου και προϊόντα διαχωρισμού λαδιού/νερού

130502 * λάσπες CER από προϊόντα διαχωρισμού λαδιού/νερού

130503 * λάσπες CER από συλλέκτες

130506 * Έλαια CER που παράγονται με διαχωρισμό λαδιού/νερού

130507 * Λιπαρά νερά CER που παράγονται με διαχωρισμό λαδιού/νερού

130508 * Μείγματα CER απορριμμάτων από θαλάμους άμμου και διαχωριστές λαδιού/νερού

130700 CER απόβλητα υγρών καυσίμων

130701 * CER μαζούτ και καύσιμο ντίζελ

130702 * Πετρέλαιο CER

130703 * EWC άλλα καύσιμα (συμπεριλαμβανομένων των μιγμάτων)

130800 CER χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

130801 * ιλύες και γαλακτώματα CER που παράγονται με διαδικασίες αφαλάτωσης

130802 * CER άλλα γαλακτώματα

130899 * Απόβλητα EWC που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

140000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (εκτός 07 και 08)

140600 CER οργανικοί διαλύτες, ψυκτικά μέσα και υπολείμματα αφρού / προωθητικά αερολύματος

140601 * CER chlorofluorocarbons, HCFC, HFC

140602 * CER άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών, αλογονωμένα

140603 * CER άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών

140604 * λάσπες CER ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες

140605 * Λάσμες CER ή στερεά απόβλητα, που περιέχουν άλλους διαλύτες

150000 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CER, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ, ΡΟΥΧΑ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΡΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ (ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ)

150100 CER για τις συσκευασίες (συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων αστικών συσκευασιών που υπόκεινται σε χωριστή συλλογή)

150101 CER συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι

150102 CER πλαστική συσκευασία

150103 CER ξύλινη συσκευασία

150104 CER μεταλλική συσκευασία

150105 Συσκευασία CER σε σύνθετα υλικά

150106 CER συσκευασίες μικτών υλικών

150107 CER γυάλινη συσκευασία

150109 CER υφασμάτινη συσκευασία

150110 * Συσκευασίες CER που περιέχουν υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών ή μολυσμένες από τέτοιες ουσίες

150111 * Μεταλλική συσκευασία CER που περιέχει επικίνδυνες στερεές πορώδεις μήτρες (π.χ. αμίαντο), συμπεριλαμβανομένων κενών δοχείων υπό πίεση

150200 CER απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, κουρέλια και προστατευτική ενδυμασία

150202 * Απορροφητικά CER, υλικά φίλτρων (συμπεριλαμβανομένων φίλτρων λαδιού που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά), κουρέλια και προστατευτικά ρούχα, μολυσμένα με επικίνδυνες ουσίες

150203 CER απορροφητικά, υλικά φίλτρων, κουρέλια και προστατευτικά ρούχα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 15 02 02

160000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΔΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ

160100 CER οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους που ανήκουν σε διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς (συμπεριλαμβανομένων των μη οδικών κινητών μηχανημάτων) και απόβλητα από την αποσυναρμολόγηση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και τη συντήρηση οχημάτων (εκτός από τα 13, 14, 16 06 και 16 08)

160103 CER ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους

160104 * CER οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

160106 CER οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, που δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα επικίνδυνα συστατικά

160107 * Φίλτρα λαδιού CER

160108 * Συστατικά CER που περιέχουν υδράργυρο

160109 * Εξαρτήματα CER που περιέχουν PCB

160110 * Εκρηκτικά συστατικά CER (για παράδειγμα "αερόσακοι")

160111 * Τακάκια φρένων CER που περιέχουν αμίαντο

160112 CER τακάκια φρένων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 16 01 11

160113 * Υγρά φρένων CER

160114 * Αντιψυκτικά CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

160115 CER αντιψυκτικά υγρά εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 16 01 14

160116 Δεξαμενές CER για υγραέρια

160117 CER σιδηρούχα μέταλλα

160118 CER μη σιδηρούχα μέταλλα

160119 CER πλαστικό 160120 γυαλί

160121 * Επικίνδυνα εξαρτήματα EWC εκτός από αυτά που αναφέρονται στα 16 01 07 έως 16 01 11, 16 01 13 και 16 01 14

160122 Στοιχεία CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

160199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

160200 CER απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

160209 * Μετασχηματιστές και πυκνωτές CER που περιέχουν PCB

160210 * Απορριφθείς εξοπλισμός CER που περιέχει ή έχει μολυνθεί από PCB εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 16 02 09

160211 * Εξοπλισμός απορριφθέντος CER, που περιέχει χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC

160212 * Εξοπλισμός απορριφθέντος CER, που περιέχει αμίαντο σε ελεύθερες ίνες

160213 * Απορριφθείς εξοπλισμός EWC που περιέχει επικίνδυνα συστατικά (2) άλλα από αυτά που αναφέρονται στα 16 02 09 και 16 02 12

160214 CER απορριπτόμενος εξοπλισμός, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στα είδη από 16 02 09 έως 16 02 13

160215 * Τα επικίνδυνα εξαρτήματα CER αφαιρέθηκαν από τον απορριπτόμενο εξοπλισμό

160216 Εξαρτήματα CER που αφαιρέθηκαν από απορριφθέντα εξοπλισμό, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 16 02 15

160300 CER προϊόντα εκτός προδιαγραφών και αχρησιμοποίητα προϊόντα

160303 * CER ανόργανα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

160304 CER ανόργανα απόβλητα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 16 03 03

160305 * Οργανικά απόβλητα CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

160306 EWC οργανικά απόβλητα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 16 03 05

160400 CER απόβλητα εκρηκτικά

160401 * απόβλητα πυρομαχικών CER

160402 * Πυροτεχνήματα απορριμμάτων CER

160403 * CER άλλα απόβλητα εκρηκτικά

160500 CER αέριο σε δοχεία υπό πίεση και απόβλητα χημικών

160504 * Αέρια CER σε δοχεία υπό πίεση (συμπεριλαμβανομένων των halons), που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

160505 Αέρια CER σε δοχεία υπό πίεση άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 16 05 04

160506 * Εργαστηριακές χημικές ουσίες EWC που περιέχουν ή αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων εργαστηριακών χημικών ουσιών

160507 * Απόβλητα CER ανόργανες χημικές ουσίες που περιέχουν ή αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες

160508 * Απόβλητα CER οργανικών χημικών ουσιών που περιέχουν ή αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες

160509 χημικά απόβλητα EWC εκτός από αυτά που αναφέρονται στα 16 05 06, 16 05 07 και 16 05 08

160600 CER μπαταρίες και συσσωρευτές

160601 * Μπαταρίες μολύβδου οξέος CER

160602 * μπαταρίες νικελίου-καδμίου

160603 * Μπαταρίες CER που περιέχουν υδράργυρο

160604 αλκαλικές μπαταρίες CER (εκτός από 16 06 03)

160605 άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές

160606 * Ηλεκτρολύτες CER από μπαταρίες και συσσωρευτές, που υπόκεινται σε χωριστή συλλογή

160700 CER απόβλητα από τον καθαρισμό δεξαμενών και βαρελιών μεταφοράς και αποθήκευσης (εκτός από 05 και 13)

160708 * Απόβλητα EWC που περιέχουν λάδι

160709 * Απόβλητα EWC που περιέχουν άλλες επικίνδυνες ουσίες

160799 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

160800 αναλωθέντες καταλύτες CER

160801 Αναλωμένοι καταλύτες CER που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή πλατίνα (εκτός από 16 08 07)

160802 * Καταλύτες αναλωμένων CER που περιέχουν επικίνδυνα μέταλλα μετάπτωσης (3) ή επικίνδυνες ενώσεις μετάλλων μεταπτώσεως

160803 Αναλωμένοι καταλύτες CER που περιέχουν μέταλλα μεταπτώσεως ή ενώσεις μετάλλων μεταπτώσεως, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

160804 Εξαντλημένοι καταλύτες καταλυτικής πυρόλυσης υγρού CER (εκτός από 16 08 07)

160805 * Καταλύτες αναλωθέντων CER που περιέχουν φωσφορικό οξύ

160806 * Αναλωμένα υγρά CER που χρησιμοποιούνται ως καταλύτες

160807 * Αναλωθέντες καταλύτες CER μολυσμένοι με επικίνδυνες ουσίες

160900 Οξειδωτικές ουσίες CER

160901 * Υπερμαγγανικά άλατα CER, για παράδειγμα υπερμαγγανικό κάλιο

160902 * χρωμικά CER, για παράδειγμα χρωμικό κάλιο, διχρωμικό κάλιο ή νάτριο

160903 * Υπεροξείδια CER, για παράδειγμα υπεροξείδιο του υδρογόνου

160904 * Οξειδωτικές ουσίες CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

161000 CER υδατικά υγρά απόβλητα που προορίζονται για επεξεργασία εκτός εγκατάστασης

161001 * Υδατικά απόβλητα διαλύματα CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

161002 CER υδατικά διαλύματα αποβλήτων εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 16 10 01

161003 * Υδατικά συμπυκνώματα CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

161004 CER υδατικά συμπυκνώματα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 16 10 03

161100 CER υπολείμματα επενδύσεων και πυρίμαχων υλικών

161101 * CER επενδύσεις με βάση τον άνθρακα και πυρίμαχα υλικά από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

161102 CER επενδύσεις και πυρίμαχα υλικά με βάση τον άνθρακα από μεταλλουργικές διεργασίες άλλες από αυτές που αναφέρονται στο 16 11 01

161103 * CER άλλες επενδύσεις και πυρίμαχα υλικά από μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

161104 CER άλλες επενδύσεις και πυρίμαχα υλικά από μεταλλουργικές διεργασίες άλλες από αυτές που αναφέρονται στο 16 11 03

161105 * Επενδύσεις και πυρίμαχα υλικά CER από μη μεταλλουργικές διεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

161106 Επενδύσεις και πυρίμαχα υλικά CER από μη μεταλλουργικές διεργασίες άλλες από αυτές που αναφέρονται στο 16 11 05

170000 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ CER ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ) 

170100 CER σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά

170101 τσιμέντο CER

170102 τούβλα CER

170103 CER πλακάκια και κεραμικά

170106 * Μείγματα CER ή σκωρίες σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

170107 Μείγματα CER ή σκωρίες από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 17 01 06

170200 CER ξύλο, γυαλί και πλαστικό

170201 Ξύλο CER

170202 Γυαλί CER

170203 CER πλαστικό

170204 * EWC γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχει ή έχει μολυνθεί με επικίνδυνες ουσίες

170300 CER ασφαλτούχα μείγματα, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα που περιέχουν πίσσα

170301 * Ασφαλτικά μείγματα CER που περιέχουν λιθανθρακόπισσα

170302 CER ασφαλτούχα μείγματα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 17 03 01

170303 * EWC λιθανθρακόπισσα και προϊόντα που περιέχουν πίσσα

170400 μέταλλα CER (συμπεριλαμβανομένων των κραμάτων τους) 170401 χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος

170402 CER αλουμίνιο

170403 Μόλυβδος CER

170404 CER ψευδάργυρος

170405 CER σίδηρος και χάλυβας

170406 Κασσίτερος CER

170407 CER ανάμεικτα μέταλλα

170409 * Μεταλλικά απόβλητα CER μολυσμένα με επικίνδυνες ουσίες

170410 * Καλώδια CER, εμποτισμένα με λάδι, λιθανθρακόπισσα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

170411 Καλώδια CER, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 17 04 10

170500 CER χώμα (συμπεριλαμβανομένου του εδάφους από μολυσμένες τοποθεσίες), βράχους και λάσπη βυθοκόρησης

170503 * CER χώμα και πετρώματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

170504 CER χώμα και πετρώματα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 17 05 03

170505 * CER λάσπη βυθοκόρησης που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

170506 CER λάφυρα βυθοκόρησης εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 17 05 05

170507 * CER θρυμματισμένη πέτρα για σιδηροδρομικά επιχώματα, που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

170508 CER θρυμματισμένη πέτρα για έρμα σιδηροδρόμων, εκτός από αυτή που αναφέρεται στο 17 05 07

170600 CER μονωτικά υλικά και δομικά υλικά που περιέχουν αμίαντο

170601 * CER μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο

170603 * CER άλλα μονωτικά υλικά που περιέχουν ή αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες

170604 CER μονωτικά υλικά άλλα από αυτά που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03

170605 * Οικοδομικά υλικά CER που περιέχουν αμίαντο

170800 CER δομικά υλικά με βάση γύψο

170801 * CER δομικά υλικά με βάση γύψο μολυσμένα με επικίνδυνες ουσίες

170802 CER δομικά υλικά με βάση γύψο, άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 17 08 01

170900 CER άλλα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων

170901 * Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων CER που περιέχουν υδράργυρο

170902 * Απόβλητα κατασκευών και κατεδάφισης CER που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά που περιέχουν PCB, δάπεδα ρητίνης που περιέχουν PCB, στεγανά γυάλινα στοιχεία που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)

170903 * EWC άλλα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (συμπεριλαμβανομένων των μικτών απορριμμάτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

170904 CER ανάμεικτα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός από αυτά που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

180000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (εκτός από απορρίμματα κουζίνας και εστίασης που δεν προέρχονται άμεσα από θεραπευτική αγωγή)

180100 Απόβλητα CER από μαιευτήρια και απόβλητα που σχετίζονται με τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη ασθενειών στον άνθρωπο

180101 Αντικείμενα κοπής CER (εκτός από 18 01 03)

180102 CER ανατομικά μέρη και όργανα, συμπεριλαμβανομένων των σακουλών πλάσματος και των αποθεμάτων αίματος (εκτός από το 18 01 03)

180103 * Απόβλητα CER που πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται εφαρμόζοντας ειδικές προφυλάξεις για την αποφυγή μολύνσεων

180104 απόβλητα που δεν πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται με την εφαρμογή ειδικών προφυλάξεων για την αποφυγή μολύνσεων (π.χ. επίδεσμοι, γύψοι, σεντόνια, ρούχα μιας χρήσης, σερβιέτες)

180106 * Χημικά EWC που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

180107 EWC χημικά άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 18 01 06

180108 * CER κυτταροτοξικά και κυτταροστατικά φάρμακα

180109 Φάρμακα CER εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 18 01 08

180110 * Απόβλητα αμαλγάματος CER από οδοντιατρικές επεμβάσεις

180200 Απόβλητα CER που σχετίζονται με την έρευνα και τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη ασθενειών στα ζώα

180201 Αντικείμενα κοπής CER (εκτός από 18 02 02)

180202 * Απόβλητα CER που πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται εφαρμόζοντας ειδικές προφυλάξεις για την αποφυγή μολύνσεων

180203 Απόβλητα CER που δεν πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται με την εφαρμογή ειδικών προφυλάξεων για την αποφυγή μολύνσεων

180205 * Χημικά EWC που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

180206 EWC χημικά άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 18 02 05

180207 * CER κυτταροτοξικά και κυτταροστατικά φάρμακα

180208 Φάρμακα CER εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 18 02 07

190000 ΑΠΟΒΛΗΤΑ CER ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

190100 Απόβλητα CER από αποτέφρωση ή πυρόλυση απορριμμάτων

190102 CER σιδηρούχα υλικά που εξάγονται από τέφρα βυθού

190105 * Υπολείμματα φίλτρου CER από επεξεργασία καυσαερίων

190106 * CER υδατικά υγρά απόβλητα από την επεξεργασία αναθυμιάσεων και άλλων υδατικών υγρών αποβλήτων

190107 * Στερεά απόβλητα CER από επεξεργασία καυσαερίων

190110 * CER αναλωμένος ενεργός άνθρακας, που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία αναθυμιάσεων

190111 * Τέφρα και σκωρία βυθού CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

190112 CER τέφρα και σκωρία βυθού εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 19 01 11

190113 * Ιπτάμενη τέφρα CER που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

190114 CER ιπτάμενη τέφρα εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 19 01 13

190115 * Τέφρα λέβητα EWC που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 190116 σκόνη λέβητα εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 19 01 15

190117 * Απόβλητα πυρόλυσης CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

190118 Απόβλητα πυρόλυσης EWC εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 19 01 17

190119 CER άμμος αντιδραστήρων ρευστοποιημένης κλίνης

190199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

190200 Απόβλητα CER που παράγονται από ειδικές χημικές-φυσικές επεξεργασίες βιομηχανικών αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένου του αποκρωματισμού, της αποκυάνωσης, της εξουδετέρωσης)

190203 CER μείγματα αποβλήτων που αποτελούνται αποκλειστικά από μη επικίνδυνα απόβλητα

190204 * Μικτά απόβλητα CER που περιέχουν τουλάχιστον ένα επικίνδυνο απόβλητο

190205 * λάσπες CER από χημικές-φυσικές επεξεργασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

190206 λάσπες CER από χημικές και φυσικές επεξεργασίες άλλες από αυτές που αναφέρονται στο 19 02 05

190207 * Έλαια και συμπυκνώματα CER που παράγονται με διαδικασίες διαχωρισμού

190208 * CER υγρά εύφλεκτα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

190209 * Στερεά εύφλεκτα απόβλητα CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

190210 EWC εύφλεκτα απόβλητα εκτός από αυτά που αναφέρονται στα 19 02 08 και 19 02 09

190211 * EWC άλλα απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

190299 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

190300 CER σταθεροποιημένα / στερεοποιημένα απόβλητα (4)

190304 * Απόβλητα EWC χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα, μερικώς (5) σταθεροποιημένα

190305 Σταθεροποιημένα απόβλητα CER εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 19 03 04

190306 * Απόβλητα CER επισημάνθηκαν ως επικίνδυνα, στερεοποιημένα

190307 Στερεοποιημένα απόβλητα EWC εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 19 03 06

190400 CER υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από υαλοποίηση

190401 υαλοποιημένα απόβλητα CER

190402 * Ιπτάμενη τέφρα CER και άλλα απόβλητα από την επεξεργασία των καυσαερίων

190403 * CER μη υαλοποιημένη στερεά φάση

190404 CER υδατικά υγρά απόβλητα που παράγονται από σκλήρυνση υαλοποιημένων αποβλήτων

190500 Απόβλητα CER που παράγονται από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων

190501 CER μη κομποστοποιημένο μέρος αστικών και παρόμοιων απορριμμάτων

190502 CER μη κομποστοποιημένο μέρος ζωικών και φυτικών απορριμμάτων

190503 κομπόστ CER εκτός προδιαγραφών

190599 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

190600 Απόβλητα CER που παράγονται από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων

190603 Υγρά CER που παράγονται από την αναερόβια επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

190604 Χώνευμα CER που παράγεται από την αναερόβια επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

190605 Υγρά CER που παράγονται με αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης

190606 Χώνευμα CER που παράγεται με αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης

190699 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

190700 CER στραγγίσματα χωματερής

190702 * CER στραγγίσματα χωματερής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

190703 CER στραγγίσματα χωματερής, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 19 07 02

190800 Απόβλητα CER από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

190801 κόσκινο CER

190802 CER απόβλητα από διάθεση άμμου

190805 λάσπες CER που παράγονται από επεξεργασία αστικών λυμάτων

190806 * Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων κορεσμένες ή εξαντλημένες με CER

190807 * Διαλύματα CER και λάσπες από αναγέννηση ρητινών ανταλλαγής ιόντων

190808 * Απόβλητα CER από συστήματα μεμβρανών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

190809 CER μείγματα ελαίων και λιπών που παράγονται με διαχωρισμό λαδιού/νερού, που περιέχουν μόνο βρώσιμα έλαια και λίπη

190810 * EWC μείγματα ελαίων και λιπών από διαχωρισμό λαδιού/νερού εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 19 08 09

190811 * λάσπες CER από βιολογική επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

190812 λάσπες CER από βιολογική επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 19 08 11

190813 * λάσπες CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από άλλες επεξεργασίες βιομηχανικών λυμάτων

190814 λάσπες CER από άλλη επεξεργασία βιομηχανικών λυμάτων, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 19 08 13

190899 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

190900 Απόβλητα CER που παράγονται από τον καθαρισμό του νερού ή την προετοιμασία του για βιομηχανική χρήση

190901 Στερεά απόβλητα CER που παράγονται με πρωτογενείς διαδικασίες διήθησης και διαλογής

190902 λάσπες CER που παράγονται με διαδικασίες διαύγασης νερού

190903 λάσπες CER που παράγονται με διαδικασίες απανθρακοποίησης

190904 CER χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας

190905 CER κορεσμένες ή εξαντλημένες ρητίνες ανταλλαγής ιόντων

190906 CER διαλύματα και λάσπες από αναγέννηση ρητινών ανταλλαγής ιόντων

190999 απόβλητα που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

191000 Απόβλητα CER από εργασίες σύνθλιψης απορριμμάτων που περιέχουν μέταλλα

191001 CER απόβλητα σιδήρου και χάλυβα

191002 CER απόβλητα από μη σιδηρούχα μέταλλα

191003 * Χνούδι CER - ελαφρύ κλάσμα και σκόνες, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

191004 CER χνούδι - ελαφρύ κλάσμα και σκόνη, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 19 10 03

191005 * CER άλλα κλάσματα, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

191006 CER άλλα κλάσματα, άλλα από αυτά που αναφέρονται στο 19 10 05

191100 Απόβλητα CER που παράγονται από αναγέννηση πετρελαίου

191101 * Εξαντλημένα πήλινα φίλτρα CER

191102 * όξινες πίσσες CER

191103 * Υδατικά υγρά απόβλητα CER

191104 * Απόβλητα CER από τον καθαρισμό καυσίμων με βάσεις

191105 * λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

191106 λάσπες CER από επιτόπια επεξεργασία λυμάτων εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 19 11 05

191107 * Απόβλητα CER που παράγονται από τον καθαρισμό των αναθυμιάσεων

191199 Απόβλητα CER που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

191200 CER απόβλητα από μηχανική επεξεργασία απορριμμάτων (π.χ. διαλογή, τεμαχισμός, συμπίεση, σφαιροποίηση) που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

191201 CER χαρτί και χαρτόνι

191202 CER σιδηρούχα μέταλλα

191203 CER μη σιδηρούχα μέταλλα

191204 CER πλαστικό και καουτσούκ

191205 Γυαλί CER

191206 * Ξύλο CER που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

191207 Ξύλο CER εκτός από αυτό που αναφέρεται στο 19 12 06

191208 κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα CER

191209 ορυκτά CER (π.χ. άμμος, πετρώματα)

191210 CER εύφλεκτα απόβλητα (RDF: καύσιμο που προέρχεται από απόβλητα)

191211 * CER άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μικτών υλικών) από μηχανική επεξεργασία αποβλήτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

191212 CER άλλα απόβλητα (συμπεριλαμβανομένων των μικτών υλικών) από μηχανική επεξεργασία αποβλήτων, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 19 12 11

191300 CER απόβλητα που παράγονται από την αποκατάσταση γης και την αποκατάσταση των υπόγειων υδάτων

191301 * Στερεά απόβλητα CER που παράγονται από εργασίες αποκατάστασης γης, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

191302 CER στερεά απόβλητα από εργασίες αποκατάστασης γης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο σημείο 19 13 01

191303 * λάσπες CER που παράγονται από εργασίες αποκατάστασης γης, που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

191304 λάσπες CER από εργασίες αποκατάστασης γης, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 19 13 03

191305 * λάσπες CER από εργασίες αποκατάστασης υπόγειων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

191306 λάσπες CER από εργασίες αποκατάστασης υπόγειων υδάτων, εκτός από αυτές που αναφέρονται στο 19 13 05

191307 * EWC υδατικά υγρά απόβλητα και υδατικά συμπυκνώματα από εργασίες αποκατάστασης υπόγειων υδάτων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

191308 CER υδατικά υγρά απόβλητα και υδατικά συμπυκνώματα από εργασίες εξυγίανσης υπόγειων υδάτων, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 19 13 07

200000 CER ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΦΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

200100 Κλάσματα CER που υπόκεινται σε χωριστή συλλογή (εκτός από 15 01 00)

200101 CER χαρτί και χαρτόνι

200102 Γυαλί CER

200108 CER βιοαποδομήσιμα απόβλητα από κουζίνες και καντίνες

200110 ρούχα CER

200111 κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα CER

200113 * Διαλύτες CER

200114 * Οξέα CER

200115 * Αλκαλικές ουσίες CER

200117 * CER φωτοχημικά

200119 * φυτοφάρμακα CER

200121 * Σωλήνες φθορισμού CER και άλλα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

200123 * Απορριφθείς εξοπλισμός CER που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

200125 CER βρώσιμα έλαια και λίπη

200126 * Έλαια και λίπη EWC εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 20 01 25

200127 * Χρώματα CER, μελάνια, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

200128 Χρώματα, μελάνια, κόλλες και ρητίνες CER εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 20 01 27

200129 * Απορρυπαντικά CER που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

200130 CER απορρυπαντικά εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 20 01 29

200131 * CER κυτταροτοξικά και κυτταροστατικά φάρμακα

200132 Φάρμακα CER εκτός από αυτά που αναφέρονται στο 20 01 31

200133 * Μπαταρίες και συσσωρευτές EWC που αναφέρονται στα 16 06 01, 16 06 02 και 16 06 03, καθώς και μη ταξινομημένες μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τέτοιες μπαταρίες

200134 Μπαταρίες και συσσωρευτές CER εκτός από αυτούς που αναφέρονται στο 20 01 33

200135 * Απορριφθείς ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός EWC, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23, που περιέχει επικίνδυνα εξαρτήματα (6)

200136 απορριφθείς ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός εκτός από αυτούς που αναφέρονται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35

200137 * Ξύλο CER, που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

00138 Ξύλο CER εκτός από αυτό που αναφέρεται στο 20 01 37

200139 CER πλαστικό

200140 CER μέταλλο

200141 Απόβλητα CER που παράγονται από τον καθαρισμό καμινάδων και καπνογόνων

200199 CER άλλα κλάσματα που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

200200 XNUMX CER απορρίμματα κήπων και πάρκων (συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων από νεκροταφεία)

200201 CER βιοαποδομήσιμα απόβλητα

200202 CER γη και βράχος

200203 CER άλλα μη βιοαποδομήσιμα απόβλητα

200300 CER άλλα αστικά απόβλητα

200301 CER αδιαχώριστα αστικά απόβλητα

200302 Απόβλητα CER από τις αγορές

200303 CER υπολείμματα καθαρισμού δρόμων

200304 CER λάσπη σηπτικής δεξαμενής

200306 Απόβλητα CER από καθαρισμό λυμάτων

200307 CER ογκώδη απόβλητα

200399 CER αστικά απόβλητα που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας στείλουμε προσφορά.

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ