Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα
Ενημερωμένες τιμές για σκραπ στην ιταλική αγορά

Σκραπ ηλεκτρικού κινητήρα

Η Mercato Metalli αγοράζει και πουλά όλα τα είδη μετάλλου απευθείας.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σας.
Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Η υπηρεσία μας ισχύει μόνο για εταιρείες • Δεν υπάρχουν ιδιώτες • Αποσπάσματα που ισχύουν μόνο από 3 τόνους • Οι πραγματικές τιμές αγοράς ή πώλησης ενδέχεται να διαφέρουν από τα αποσπάσματα ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες και την ποιότητα του υλικού.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης τιμής 26/02/2024
ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟκινητήρες < 100 KG
€/τόνο
780,00
+% 3

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 800,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 800,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 800,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 800,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 750,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 750,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 750,00
Αύξηση Δεκέμβριος 12 2023
€ 780,00
ΜΕΓΑΛΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ > 100 KG
€/τόνο
680,00
+% 4

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 700,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 700,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 700,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 700,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 650,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 650,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 650,00
Αύξηση Δεκέμβριος 12 2023
€ 680,00
ΜΙΚΡΑ ΜΟΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ
€/τόνο
430,00
+% 6

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 450,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 450,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 450,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 450,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 400,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 400,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 400,00
Αύξηση Δεκέμβριος 12 2023
€ 430,00
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ
€/τόνο
1.150,00
+% 4

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.000,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 1.000,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 1.000,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 1.000,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 1.000,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 1.000,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.000,00
Αύξηση Δεκέμβριος 12 2023
€ 1.100,00
Αύξηση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 1.150,00
Μίζα – Μίζες
€/τόνο
1.100,00
+% 4

Ιστορικό προσφορών

22 Νοέμβριο 2023
€ 1.050,00
Αύξηση Δεκέμβριος 12 2023
€ 1.100,00
Μείωση 16 Φεβρουάριο 2024
€ 1.050,00
Αύξηση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 1.100,00
Εναλλάκτες
€/τόνο
1.400,00
+% 3

Ιστορικό προσφορών

22 Νοέμβριο 2023
€ 1.250,00
Αύξηση Δεκέμβριος 12 2023
€ 1.300,00
Αύξηση 16 Φεβρουάριο 2024
€ 1.350,00
Αύξηση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 1.400,00
ΣΤΑΤΟΡΕΣ
€/τόνο
1.150,00
+% 4

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.100,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 1.100,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 1.100,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 1.100,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 1.100,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 1.100,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.100,00
Αύξηση Δεκέμβριος 12 2023
€ 1.150,00
ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
€/τόνο
750,00
+% 6

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 700,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 700,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 700,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 700,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 700,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 700,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 700,00
Αύξηση Δεκέμβριος 12 2023
€ 750,00
ΜΟΤΕΡ ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
€/τόνο
800,00

Ιστορικό προσφορών

16 Φεβρουάριο 2024
€ 800,00
ΣΤΑΤΟΡΕΣ
€/τόνο
1.150,00

Ιστορικό προσφορών

16 Φεβρουάριο 2024
€ 1.150,00
ΜΙΚΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
€/τόνο
400,00
+% 10

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 340,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 340,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 340,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 340,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 340,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 340,00
Αύξηση 22 Νοέμβριο 2023
€ 350,00
Αύξηση Δεκέμβριος 12 2023
€ 360,00
Αύξηση Ιανουάριος 19 2024
€ 400,00
  • Οι τιμές πρέπει να θεωρηθούν ως "μέσοι όροι της αγοράς".
  • Οι πραγματικές τιμές αγοράς ή πώλησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις προσφορές με βάση: τις διαθέσιμες ποσότητες ή/και την ποιότητα του υλικού.
  • Οι προσφορές δεν λαμβάνουν υπόψη τα έξοδα αποστολής.
  • Ο προορισμός αποθήκευσης ποικίλλει ανάλογα με το υλικό και τις ποσότητες.
  • Οι τιμές ισχύουν από 3 τόνους.

Επισκόπηση τύπου

Εγγυόμαστε μέγιστη διαφάνεια και ορθότητα

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ