Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα
Ενημερωμένες τιμές για σκραπ στην ιταλική αγορά

Σκραπ μολύβδου και ψευδαργύρου

Η Mercato Metalli αγοράζει και πουλά όλα τα είδη μετάλλου απευθείας.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σας.
Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Η υπηρεσία μας ισχύει μόνο για εταιρείες • Δεν υπάρχουν ιδιώτες • Αποσπάσματα που ισχύουν μόνο από 3 τόνους • Οι πραγματικές τιμές αγοράς ή πώλησης ενδέχεται να διαφέρουν από τα αποσπάσματα ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες και την ποιότητα του υλικού.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης τιμής 26/02/2024
ΜΟΛΥΒΔΟΣ, ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ
€/τόνο
1.550,00
+% 3

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.650,00
Αύξηση Οκτώβριος 05 2023
€ 1.700,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 1.700,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 1.600,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 1.550,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 1.550,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.550,00
Μείωση Δεκέμβριος 05 2023
€ 1.500,00
Μείωση Ιανουάριος 10 2024
€ 1.450,00
Αύξηση Ιανουάριος 30 2024
€ 1.500,00
Αύξηση 16 Φεβρουάριο 2024
€ 1.550,00
ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΛΥΔΩΝ
€/τόνο
1.450,00
+% 3

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.550,00
Αύξηση Οκτώβριος 05 2023
€ 1.600,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 1.600,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 1.500,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 1.450,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 1.450,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.450,00
Μείωση Δεκέμβριος 05 2023
€ 1.400,00
Μείωση Ιανουάριος 10 2024
€ 1.350,00
Αύξηση Ιανουάριος 30 2024
€ 1.400,00
Αύξηση 16 Φεβρουάριο 2024
€ 1.450,00
Νεροχύτες ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
€/τόνο
200,00
+% 0

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 200,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 200,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 200,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 200,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 200,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 200,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 200,00
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ
€/τόνο
620,00
+% 3

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 650,00
Αύξηση Οκτώβριος 05 2023
€ 660,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 660,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 630,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 630,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 630,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 630,00
Μείωση Ιανουάριος 10 2024
€ 600,00
Αύξηση 16 Φεβρουάριο 2024
€ 620,00
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΕΛΚΗΣ ΜΕ ΣΙΔΗΡΕΘΗΚΗ
€/τόνο
520,00
+% 3

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 550,00
Αύξηση Οκτώβριος 05 2023
€ 560,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 560,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 530,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 530,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 530,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 530,00
Μείωση Ιανουάριος 10 2024
€ 500,00
Αύξηση 16 Φεβρουάριο 2024
€ 520,00
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – UPS
€/τόνο
520,00
+% 3

Ιστορικό προσφορών

Δεκέμβριος 05 2023
€ 530,00
Μείωση Ιανουάριος 10 2024
€ 500,00
Αύξηση 16 Φεβρουάριο 2024
€ 520,00
ΜΟΛΥΒΔΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΕΣ ΟΓΙΒΕΣ
€/τόνο
1.300,00
+% 3

Ιστορικό προσφορών

Οκτώβριος 05 2023
€ 1.400,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 1.400,00
Μείωση Οκτώβριος 17 2023
€ 1.350,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 1.300,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 1.300,00
Αύξηση 22 Νοέμβριο 2023
€ 1.350,00
Μείωση Δεκέμβριος 05 2023
€ 1.300,00
Μείωση Ιανουάριος 10 2024
€ 1.250,00
Αύξηση Ιανουάριος 30 2024
€ 1.300,00
ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ
€/τόνο
1.150,00
-4%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.200,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 1.200,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 1.200,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 1.200,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 1.200,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 1.200,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.200,00
Μείωση Δεκέμβριος 05 2023
€ 1.150,00
ΠΑΛΑΙΟ ΠΙΑΤΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ
€/τόνο
1.400,00
-3%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.500,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 1.500,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 1.500,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 1.500,00
Μείωση Οκτώβριος 24 2023
€ 1.450,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 1.450,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.450,00
Μείωση Δεκέμβριος 05 2023
€ 1.400,00
ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΙΚΤΟ ΖΑΜΑΚ
€/τόνο
900,00
+% 0

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 900,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 900,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 900,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 900,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 900,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 900,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 900,00
ΩΜΟ ΖΑΜΑΚ ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΗΡΟ
€/τόνο
1.750,00
-2%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.700,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 1.700,00
Αύξηση Οκτώβριος 10 2023
€ 1.800,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 1.800,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 1.800,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 1.800,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.800,00
Μείωση Δεκέμβριος 05 2023
€ 1.750,00
ΖΑΜΑΚ ΒΑΜΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΗΡΟ
€/τόνο
1.350,00
-3%

Ιστορικό προσφορών

29 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.400,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 1.400,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 1.400,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 1.400,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 1.400,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 1.400,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.400,00
Μείωση Δεκέμβριος 05 2023
€ 1.350,00
  • Οι τιμές πρέπει να θεωρηθούν ως "μέσοι όροι της αγοράς".
  • Οι πραγματικές τιμές αγοράς ή πώλησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις προσφορές με βάση: τις διαθέσιμες ποσότητες ή/και την ποιότητα του υλικού.
  • Οι προσφορές δεν λαμβάνουν υπόψη τα έξοδα αποστολής.
  • Ο προορισμός αποθήκευσης ποικίλλει ανάλογα με το υλικό και τις ποσότητες.
  • Οι τιμές ισχύουν από 3 τόνους.

Επισκόπηση τύπου

Εγγυόμαστε μέγιστη διαφάνεια και ορθότητα

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ