Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα
Ενημερωμένες τιμές για σκραπ στην ιταλική αγορά

Σκραπ τιτανίου

Η Mercato Metalli αγοράζει και πουλά όλα τα είδη μετάλλου απευθείας.
Μη διστάσετε να υποβάλετε το υλικό σας ή τις προσφορές αγοράς σας.
Η υπηρεσία προορίζεται μόνο για εταιρείες.

Η υπηρεσία μας ισχύει μόνο για εταιρείες • Δεν υπάρχουν ιδιώτες • Αποσπάσματα που ισχύουν μόνο από 3 τόνους • Οι πραγματικές τιμές αγοράς ή πώλησης ενδέχεται να διαφέρουν από τα αποσπάσματα ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες και την ποιότητα του υλικού.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης τιμής 07/07/2023
ΑΝΕΚΤΗ ΣΤΡΟΦΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 3,00%
€/τόνο
Κατόπιν αίτησης
-0%

Ιστορικό προσφορών

28 Σεπτέμβριο 2023
€ 1.700,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 1.700,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 1.700,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 1.700,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 1.700,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 1.700,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 1.700,00
Μείωση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 0,00
ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ CP
€/τόνο
Κατόπιν αίτησης
-0%

Ιστορικό προσφορών

28 Σεπτέμβριο 2023
€ 3.000,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 3.000,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 3.000,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 3.000,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 3.000,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 3.000,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 3.000,00
Μείωση 26 Φεβρουάριο 2024
€ 0,00
TITANIUM SNAPS 90/6/4
€/τόνο
Κατόπιν αίτησης
-0%

Ιστορικό προσφορών

28 Σεπτέμβριο 2023
€ 4.500,00
Οκτώβριος 05 2023
€ 4.500,00
Οκτώβριος 10 2023
€ 4.500,00
Οκτώβριος 17 2023
€ 4.500,00
Οκτώβριος 24 2023
€ 4.500,00
Οκτώβριος 31 2023
€ 4.500,00
22 Νοέμβριο 2023
€ 4.500,00
Μείωση Ιανουάριος 19 2024
€ 0,00
  • Οι τιμές πρέπει να θεωρηθούν ως "μέσοι όροι της αγοράς".
  • Οι πραγματικές τιμές αγοράς ή πώλησης ενδέχεται να διαφέρουν από τις προσφορές με βάση: τις διαθέσιμες ποσότητες ή/και την ποιότητα του υλικού.
  • Οι προσφορές δεν λαμβάνουν υπόψη τα έξοδα αποστολής.
  • Ο προορισμός αποθήκευσης ποικίλλει ανάλογα με το υλικό και τις ποσότητες.
  • Οι τιμές ισχύουν από 3 τόνους.

Επισκόπηση τύπου

Εγγυόμαστε μέγιστη διαφάνεια και ορθότητα

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ