Μόνο για εταιρείες + 39 3513134328

Είστε μια εταιρεία, Κάνε εγγραφή τώρα / συνδεθείτε
Μάθετε για τους παράγοντες αξιολόγησης της τιμής σκραπ αλουμινίου

Σκραπ αλουμινίου

Η αξιολόγηση της τιμής του σκραπ αλουμινίου εξαρτάται από πολλούς βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραία αξία του.

Αξιολόγηση σκραπ αλουμινίου

Η αξιολόγηση της τιμής του σκραπ αλουμινίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ιδίως τέσσερις.

1 – Προσφορά της τιμής του πρωτογενούς και δευτερογενούς αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου.

2 – Κατηγορία προϊόντων από σκραπ αλουμινίου στην κατοχή και σχετική ποιότητα.

3 – Ποσότητα, η οποία επηρεάζει τον αριθμό των βημάτων για την ολοκλήρωση της κυκλικής οικονομίας, δηλαδή το κόστος φόρτωσης-εκφόρτωσης, μεταφοράς και αποθήκευσης που πρέπει να γίνει πριν την ολοκλήρωση του κύκλου και την εκ νέου άφιξη στη σύντηξη.

4 – Απόσταση μεταξύ του σημείου αποθήκευσης και του τόπου προορισμού του υλικού και το συνακόλουθο κόστος μεταφοράς. 

5 – Αίτημα τη συγκεκριμένη στιγμή από το χυτήριο ή τον έμπορο βάσει των συμβολαίων πώλησης τους.

Ο πρώτος παράγοντας που επηρεάζει την τιμή του σκραπ αλουμινίου είναι η εισαγωγή που γίνεται στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου.

Η προσφορά τιμής αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου βασίζεται με τη σειρά της στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, τα παγκόσμια επίπεδα αποθεμάτων και την κερδοσκοπία.
Ο σημαντικότερος παράγοντας τιμολόγησης παραμένει πάντα η ζήτηση για ημικατεργασμένα προϊόντα, τα οποία δείχνουν την ποσότητα της ζήτησης και την αξία της κατανάλωσης στην αγορά. Τα ημικατεργασμένα προϊόντα φεύγουν από τα χυτήρια και προορίζονται για μεταποιητικές βιομηχανίες, οι οποίες απαιτούν ημικατεργασμένα προϊόντα σε αλουμίνιο για την παραγωγή πλήθους αντικειμένων, από έπιπλα σπιτιού μέχρι τη ναυτική και αεροδιαστημική βιομηχανία και για μια μυριάδα μηχανικών εξαρτημάτων, που δημιουργήθηκαν ειδικά για τις αγορές κατασκευών και αυτοκινήτων.

Επομένως και με βάση τις παγκόσμιες τάσεις κατανάλωσης των αντικειμένων καθημερινής χρήσης, στη σχέση προσφοράς και ζήτησης και συνεπώς στο σχετικό αίτημα που υποβάλλει η βιομηχανία κατασκευής ημικατεργασμένου αλουμινίου υπάρχουν διακυμάνσεις στην τιμή του αλουμινίου στα χρηματιστήρια.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Βιομηχανία ανάκτησης

Χυτήρια και Διανομείς

Μεταποιητική βιομηχανία

Άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Για την αξιολόγηση της τιμής του σκραπ αλουμινίου είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη άλλοι παράγοντες.

Πρώτα από όλα πρέπει να αξιολογηθεί η ποσότητα και η ποιότητα του υλικού και μετά η εμπορική του κατηγορία.

Το σκραπ αλουμινίου είναι ο κλάδος με τις πιο εμπορικές κατηγορίες μεταξύ των παλιοσίδερων.
Οι κύριες μακρο-κατηγορίες είναι: προφίλ αλουμινίου, περίβλημα αλουμινίου και φύλλο αλουμινίου.

Εκτός από τον τύπο του κράματος και τη χημική ανάλυση που μπορεί να ποικίλλει κάθε φορά, η θεμελιώδης πτυχή με την οποία αξιολογείται η ποιότητα του σκραπ αλουμινίου είναι η ποσότητα της ακαθαρσίας, επομένως το ποσοστό ξένου υλικού βρίσκεται σε ένα δεδομένο φορτίο.

Κάθε εταιρεία μπορεί να αποφασίσει με βάση τη δομή και τις πηγές προμήθειας της SE:
1 – έχουν υψηλότερο εσωτερικό κόστος για τον καθαρισμό, την επιλογή και μετά τον διαχωρισμό σε ομοιογενή κράματα των διαθέσιμων απορριμμάτων αλουμινίου, για να έχουν στη συνέχεια μεγαλύτερη ποιότητα και καλύτερη τιμή πώλησης.
2 – ή να έχουν χαμηλότερο κόστος επιλογής και ταξινόμησης αποκτώντας λιγότερο συγκεκριμένες κατηγορίες και κατά συνέπεια χαμηλότερη τιμή πώλησης.

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την τιμή του σκραπ αλουμινίου είναι σίγουρα η ποσότητα.

Στην πραγματικότητα, για να έχετε την υψηλότερη τιμή για τα σκραπ αλουμινίου, πρέπει να μεταφερθούν σε εξειδικευμένα χυτήρια.
Ωστόσο, οι τελευταίοι δέχονται φορτία μόνο από εταιρείες ικανές να εκπληρώσουν συμβάσεις σταθερής προμήθειας, επομένως εάν δεν έχετε τους απαραίτητους τόνους, το υλικό πρέπει να συλλέγεται και να συσσωρεύεται πολλές φορές.

Το κόστος συλλογής, αποθήκευσης, μεταφοράς και φόρτωσης-εκφόρτωσης που είναι απαραίτητο για τη συσσώρευση της ποσότητας σκραπ αλουμινίου όλων των παρτίδων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της απαιτούμενης ποσότητας στο χυτήριο θα έχει επομένως ισχυρό αντίκτυπο στην αξία στην οποία τα μικρά μπορούν να να πουληθούν σπίρτα.

Δεν πρέπει να παραβλέπεται, η γεωγραφική θέση του φορτίου αλουμινίου είναι καθοριστικός παράγοντας για την τιμή.

Όσο πιο μακριά βρίσκεται από εταιρείες που αγοράζουν σκραπ αλουμινίου, τόσο περισσότερο το κόστος μεταφοράς θα επηρεάσει αρνητικά την τιμή πώλησης.

Μάλιστα, ανάμεσα στα διάφορα μέταλλα είναι από τα πιο ελαφριά και ογκώδη, όσο καλύτερη θα είναι η προετοιμασία και η μείωσή του, τόσο καλύτερα θα είναι τα σχετικά έσοδα του. 

Η πλατφόρμα MercatoMetalli.com marketplace και η ομάδα των ειδικών της σάς βοηθούν να αγοράσετε και να πουλάτε σκραπ αλουμινίου για όλες τις ιταλικές επαρχίες.

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας στείλουμε προσφορά.

Καταχωρίστε την εταιρεία σας για να πουλήσετε και να αγοράσετε μέταλλα

Η εγγραφή είναι δωρεάν και προορίζεται για εταιρείες.

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ