ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΝΤΕΜΕΝΟ

Σε απόθεμα

ΣΚΡΑΠ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΑΝΤΕΜ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 150 ΤΟΝΩΝ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

ΣΚΡΑΠ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΑΝΤΕΜ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 150 ΤΟΝΩΝ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

Κυρίως μενού

Μόνο για εταιρείες. 8-12 και 14-18
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑ